Henkilökortti, ajokortti & passi

henkilökortti, ajokortti, passi

Henkilöllisyyden todistamiseen tarvitaan henkilökortti, ajokortti tai passi. Näistä kolmesta ajokortti ei kelpaa enää henkilöllisyyden todentamiseen pankissa asioidessa. Käymme tässä artikkelissa tarkemmin läpi nämä kolme asiakirjaa. 

 

Mikä on henkilökortti?

Henkilökortti on asiakirja, jolla henkilö todistaa henkilöllisyytensä.

Henkilöllisyyden voi joutua todistamaan muun muassa pankissa tai matkustettaessa. Henkilökortti on voimassa viisi vuotta ja voimassaoloaika on pidetty sen vuoksi näinkin lyhyenä, että henkilön tunnistettavuus kortin kuvasta olisi mahdollisimman hyvä. Henkilökortti käy asiakirjasta myös rajoitetusti matkustamiseen. Tarkista matkustusmaat poliisi.fi verkkosivuilta ennen matkustamista. Huomioi, että matkustusoikeudettomalla henkilökortilla, alaikäisen matkustusoikeudettomalla henkilökortilla, ulkomaalaiselle myönnetyllä henkilökortilla ja väliaikaisella henkilökortilla ei voi matkustaa.

 

Tarvitaanko henkilökortti alaikäiselle?

Ulkomaille matkustamista varten lapsi tarvitsee oman asiakirjan. Matkustusasiakirjaksi käy joko henkilökortti tai passi. Lapsen henkilökortti hakemuksen voi täyttää verkossa samalla tavalla kuin aikuisenkin, mutta usein lapsen tulee lisäksi käydä huoltajan kanssa poliisiasemalla tunnistettavana.

 

Mikä on digitaalinen henkilökortti?

Digitaalinen henkilökortti toimii samalla tavalla kuin tavallinen henkilökortti tai passi. Sähköisellä henkilökortilla voi jatkossa todistaa henkilöllisyyden esimerkiksi viranomaisasioinnin yhteydessä tai verkko-ostoksia tehdessä. Digitaalisen henkilökortin tiedot luetaan QR-koodin avulla. Matkustusasiakirjana digitaalinen henkilökortti ei käy, vaan henkilöllä tulee ulkomaille matkustaessa olla passi.

 

Henkilökortin hinta?

Henkilökorttien hinnat vaihtelevat sen mukaan haetaanko henkilökortti sähköisesti vai poliisiasemalta.

Henkilökortin hintaan saa alennusta, jos samalla kertaa haetaan passia.

Alaikäiselle henkilökortti on edullisempi kuin aikuiselle.

Henkilökorttien hinnat: 

 • Henkilökortti 60 €
 • Henkilökortti sähköisellä hakemuksella 54 €
 • Henkilökortti 52 € + passihakemus
 • Henkilökortti 46 €+ passihakemus sähköisesti
 • Alaikäisen matkustusoikeudeton henkilökortti 40 €
 • Alaikäisen matkustusoikeudeton henkilökortti sähköisesti 34 €

 

Milloin passia tarvitaan?

Passi on asiakirja, joka tarvitaan pääsääntöisesti maasta poistumiseen. Passia voidaan kysyä rajanylityspaikoilla sekä lentokentällä. Passin avulla henkilö todistaa henkilöllisyytensä ja osoittaa matkustusoikeutensa.  Passi on yleensä voimassa viisi vuotta.

 

Tarvitaanko lapselle passi?

Kyllä tarvitaan, jos lapsi aikoo poistua maasta yksin, huoltajan tai muun aikuisen henkilön kanssa. Lapselle passin voi hakea sähköisellä hakemuksella, mutta tunnistautumista varten täytyy käydä poliisiasemalla. Lapsen henkilöllisyys todistetaan lähtökohtaisesti poliisilaitoksella nykyisellä passilla tai henkilökortilla. Jos niitä ei ole, alaikäinen voidaan tunnistaa huoltajan tunnistamisen kautta.

 

Passin hinta?

 • Passi 50 €
 • Passi, sähköinen hakemus 44 €
 • Passi, pikatoimitus 69 €
 • Passi, pikatoimitus, sähköinen hakemus 63 €

 

Kannattaako ajokortin hankkiminen?

Ajokortin hankkiminen ja oman auton ostaminen voivat olla järkeviä hankintoja varsinkin taajama-alueiden ulkopuolella asuville. Maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla julkinen liikenne kulkee harvakseltaan, mikä hankaloittaa huomattavasti työssä ja harrastuksissa käyntiä. Auton osto sekä ajokoulun suorittaminen maksavat kuitenkin melko paljon, joten ajokortin hankkimista täytyy usein harkita tarkoin. Monelle nuorelle henkilölle ajokortin hankkiminen on itsestään selvä asia. Myöhemmällä ikää ajokortti hankintaan yleensä silloin, kun elämänmuutos edellyttää ajokortin olemassaoloa.

Olemassa olevan ajokortin voi myös uusia. Voit tilata Traficomin kautta uuden ajokortin kadonneen, rikkoutuneen tai anastetun ajokortin tilalle. Ajokortin voi uusia, jos poliisi on muuttanut ajo-oikeustietoja tai nimenmuutos vaatii ajokortin henkilötietojen muuttamisen. Vanhanmallisen ajokortin voi myös uusia luottokortin kokoiseen EU-ajokorttiin.

 

Vakuudeton autolaina auton ostamista varten

Vakuudeton autolaina on rahoitusvaihtoehto, jossa saat tarvittavan rahasumman auton ostoa varten ilman, että sinun tarvitsee asettaa autoa tai muuta omaisuutta vakuudeksi. Tämä autolaina on erityisen hyödyllinen silloin, kun et halua sitoa omaisuuttasi lainan vakuudeksi tai jos sinulla ei ole tarjota riittäviä vakuuksia.

Vakuudeton autolaina tarjoaa joustavan ja nopean tavan rahoittaa auton hankinta ilman, että sinun tarvitsee sitoa omaisuuttasi lainan vakuudeksi. Kilpailuta laina huolellisesti ja valitse sopiva laina, niin voit varmistaa, että saat parhaan mahdollisen rahoituksen auton ostoa varten, kun ajokortti on jo hankittu.

 

Mitä ajokortti maksaa?

Ajokortin hinnat vaihtelevat hyvin paljon sen mukaan, missä ja miten suoritat kuljetusopetuksen.

Ajokortin voi suorittaa autokoulussa, opetusluvalla tai näiden yhdistelmällä. Lisäksi ajokorttia hankkivan henkilön tulee suorittaa maksullinen teoria – ja ajokoe.

Ajokortin hankkijan tulee maksaa pakolliset viranomaiskulut:

 • Ajokorttilupahakemus sähköisesti 22 € tai muutoin 37 €
 • Ajokoe 93 €
 • 2 kuvaa ajokorttiin n. 20 €
 • Teoriakoe 37 €
 • Lääkärintodistus 0 € (jos ensimmäinen ajokortti)

Näiden kulujen lisäksi ajokortin hinta opetusluvalla tai autokoulussa, joiden hinnat vaihtelevat hyvin paljon autokoulujen välillä.

Ennen ajokortin hankkimista kannattaakin tehdä tarkempi hintavertailu autokoulujen hinnoitteluun.

 

Kelpaako henkilökortti, ajokortti ja passi henkilöllisyyden todistamiseen?

Perinteisesti ajokortti on koettu vahvaksi tunnistautumisvälineeksi. Näin oli vuoteen 2016 asti, jonka jälkeen asiaan on tehty muutos. Ajokortti ei enää kelpaa todisteeksi siitä kuka henkilö on. Ajokortti ei nykyään ole enää poliisin myöntämä asiakirja, vaan asian hoitaa Traficom.

Ajokorttia ei tarvitse uusia viiden vuoden välein, toisin kuin henkilökorttia tai passia. Tästä syystä ajokortilla henkilöllisyyden todistamiseen liittyy riskinsä, koska ajokortin kuva voi olla jo vuosikymmeniä sitten otettu. Henkilöä saattaa olla vaikea tunnistaa kuvasta, mikä lisää riskiä väärinkäytöksille.

Suomessa on ei ole mitään yleisesti käytännössä olevaa lakia, joka määrittäisi, millä tavalla henkilöllisyys pitäisi virallisesti tunnistaa. Useilla toimialoilla tunnistautumiseen kelpaa henkilökortti tai passi. Esimerkiksi pankki, matkailu- ja ravintola-alalla on tehty yhtenäisiä linjauksia henkilön tunnistautumiseksi. Henkilöllisyyden todistamiseen pankissa on yleisesti käytössä joko passi tai henkilökortti.

VertaaLainaa.fi
Logo