Korkokaton jatkoa suunnitellaan

Korkokaton jatkoa suunnitellaan

Korkokaton jatkoa suunnitellaan

Heinäkuussa 2020 vakuudettomien kulutusluottojen korkokatto rajattiin 10 prosenttiin tämän vuoden loppuun saakka. Nyt hallitus esittää korkokatolle jatkoa vuoden 2021 syykuulle asti. Korkokatto koskisi jatkossakin vakuudettomia lainoja, mutta jättäisi ulkopuolelle luottokortit sekä liikkeiden tarjoamat osamaksurahoitukset.

Hallituksen linjauksen mukaan 10 % korkokattoa tulisi jatkaa 1.1.2021 lähtien. Jos luottosopimus on solmittu nykyisen korkokaton puitteissa saattaa olla, että lainasopimuksen ehdoissa on sovittu koron noususta korkokaton päättymisen jälkeen. Mikäli korkokatto astuu voimaan ja lainasopimuksessa on maininta vuosikoron noususta vuoden 2020 vaihtumisen jälkeen ei lainan korko päivity uudelle 10 % korkotasolle automaattisesti, vaan laina kannattaa kilpailuttaa uudelleen.

Vuoden vaihtumisen jälkeen korkokaton jatkuminen 10 prosentissa ei ole vielä varmaa, vaan asia on hallituksen esityslistalla selvityksessä. Mikäli korkokatto saa jatkoa ja kannatusta, se astuu voimaan mahdollisimman nopeasti. Korkokatto jatkuisi hyvin samanlaisena kuin jo tähänkin asti eli 10 % korkokatto koskisi vakuudettomia lainoja, kuten kulutusluottoa ja joustoluottoa, mitkä lainatyypiltään ovat sen mukaisia, että ne myönteisen lainapäätöksen jälkeen siirretään lainansaajan tilille.

10 % korkokatto ei kuitenkaan koskisi laisinkaan luottokortteja tai hyödykesidonnaisia luottoja, joissa esityksen mukaan olisi edelleen 20 % korko. Kyseisen korkokaton ulkopuolelle jätettäisiin myös verkkokauppojen, huonekalu- ja autoliikkeiden osamaksurahoitukset. Näissä luoton korko pysyisi jatkossakin 20 % tuntumassa.

Yhteenveto hallituksen esittämästä jatkosta 10 % korkokatolle:

  • Vuoden 2021 korkokaton esitetään jatkuvan 30.9.2021 saakka.
  • 10 % korkokatto koskisi jatkossakin tilille siirrettäviä kulutusluottoja sekä joustoluottoja.
  • Luottokortit ja osamaksusopimukset jätettäisiin korkokaton ulkopuolelle. Niissä korko olisi edelleen korkeintaan 20 prosenttia.
  • 1.7.-31.12.2020 välillä otetun luoton korko voi kuitenkin nousta vuoden 2021 alusta yli 10 prosenttiin. Koron nousuun vaikuttaa luottosopimuksen ehdot.
  • Nykyisen lainat voi kuitenkin kilpailuttaa uudelleen korkokaton voimaan tullessa.

 

10 % korkokatto koskisi jatkossakin vain tietyn tyyppisiä luottoja

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan korkokatto tulee jatkossakin koskemaan vain lainoja, jotka maksetaan myönteisen lainapäätöksen jälkeen asiakkaan tilille. Tällaisia rahaluottoja ovat esimerkiksi kulutusluotto, joustoluotto tai pankkilaina. Voimaan astuva korkokatto ei kuitenkaan jatkossakaan puuttuisi verkkokauppojen tai luottokorttien korkoon, vaikka kyseisillä luotoilla ostetaan hyvin saman tyyppisiä tuotteita kuin kulutusluotolla tai joustoluotolla.

Lue myös: Lainojen korkokatto 10 % vuoden 2020 loppuun saakka.

 

Kuluttajan tulee olla tarkkana millä tuotteensa maksaa

Kuluttajan kannattaakin olla jatkossa tarkkana, mistä tarvittavan rahoituksen ottaa, koska huonekaluliikkeen tai autoliikkeen tarjoamasta luotosta voi joutua maksamaan huomattavasti korkeampaa korkoa. Näissä luotoissa voisi jatkossakin olla yli kaksinkertainen korko esimerkiksi kulutusluottoon verrattuna. Suurin osa käytössä olevista luottokorteista ylittää 10 % korkokaton ja verkkokauppojen tarjoamat osamaksusopimukset ovat lähes aina 20 prosentin tuntumassa korkotasoltaan.

 

Vanha lainasopimus kannattaa kilpailuttaa uuden korkokaton mukaiseksi

Uuden 10 % korkokaton astuessa voimaan ei vanha olemassa oleva lainasopimus päivity automaattisesti uuden korkokaton tasolle. Jos lainasopimus on solmittu ennen uutta lakimuutosta tai lainan korko on yli 10 prosenttia, kannattaa kilpailuttaa nykyinen laina uudelleen.

Vuoden 2021 aikana linjattu korkokatto tulee koskemaan vain niitä lainasopimuksia, jotka on solmittu uuden lainsäädännön voimassaoloaikana, vaikka uusi korkokatto olisikin hyvin samanlainen kuin aikaisempi.

Jos hallituksen esittämä korkokatto saa jatkoa, kannattaa tarkistaa voimassaolevan lainasopimuksen ehdot ja tarvittaessa kilpailuttaa laina uudelleen. Lainan hakemuksen kilpailuttaminen ja päivitetyillä lainaehdoilla olevien lainatarjousten vastaanottaminen ei maksa hakijalle mitään eikä sido hakijaa mihinkään sopimukseen. Lainan uudelleen kilpailuttamisen myötä hakija voi saada lainan uuden korkokattosäädöksen mukaiselle tasolle vähintään syyskuun 2021 loppuun saakka.

 

Korkotaso rahaluottojen kohdalla pysyy alhaisena, mutta lainansaanti vaikeutuu

Väliaikaisella korkokaton laskulla on ollut tähän mennessä sekä hyviä että huonoja vaikutuksia kotitalouksiin. Korkokaton puolittumisen myötä monet jo valmiiksi rahavaikeuksissa olleet henkilöt eivät saaneet lainaa enää mistään eikä uudella korkeakorkoisella lainalla ollut mahdollista maksaa toista velkaa pois. Näin velkaongelmissa olevien henkilöiden velkakierre saatiin paremmin hallintaan.

Toisaalta 10 % korkokatto tiukensi pankkien lainanantoa eikä pienituloisella ole enää mahdollisuuksia saada lainaa tarvittavaan hankintaan, vaikka maksukyky muuten olisi kunnossa. Saadakseen lainaa korkokaton asettamalla 10 prosentin korolla täytyy lainanhakijalla olla todella hyvä maksuvalmius. Pienempituloisten täytyy todennäköisemmin suurempien ostojen kohdalla tyytyä kalliimpaan osamaksurahoitukseen tai luottokortin käyttöön.

Korkokaton jatkumisen myötä monet rahoitusyhtiöt joutuvat miettimään toimintaansa uudelleen ja karsimaan lainatuotteitaan. Kilpailun vähentyessä lainamarkkinoilla, johtaa se mahdollisesti myöhemmin korkojen nousuun.

 

Uusi 10 % korkokatto odottaa käsittelyä

Edellä mainitut asiat eivät ole vielä lainvoimaisia, vaan hallituksen esittämä 10 % jatko korkokatolle on vielä lausuntakierroksella. Esitysluonnokseen saattaa mahdollisesta tulla muutoksia tai tarkennuksia. Myöskään uuden korkokaton voimaantulopäivä ei ole tiedossa eikä ole täysin varmaa meneekö esitys laisinkaan läpi. Esityksen mukaan korkokatto astuisi voimaan 1.1.2021, mutta tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida saadaanko esitys läpi näin nopealla aikataululla.

Mikäli uusi korkokatto astuu voimaan kannattaa lainan ottaneen henkilön tarkistaa nykyisen lainasopimuksensa ehdot ja hakea mahdollista muutosta lainan korkoon hyvinkin nopeasti. Automaattisesti lainasopimuksen korko ei muutu, vaan muutokseen tarvitaan hakijan oma-aloitteisuutta.

Aiheesta lisää Kauppalehdessä.

Seuraa blogiamme niin saat ajankohtaista tietoa korkokatosta sekä muista raha-asioihin liittyvistä asioista.

 

Lue myös:

Kilpailuta laina maksutta VertaaLainaa.fi palvelussa

Olemme 100% kotimainen palvelu, josta saat lainapäätöksen välittömästi.

Lainatarjoukset saat vain muutamassa minuutissa.

Pyydä lainatarjoukset tästä

VertaaLainaa.fi
Logo