Lainan maksu etuajassa

Lainan ennenaikainen takaisinmaksu

Lainan voi maksaa takaisin nopeammin kuin mitä lainasopimukseen on laadittu – mitä hyötyä lainan ennenaikaisesta maksamisesta on ja mitä vaihtoehtoa lainanottajalla on?

Harva suomalainen säästyy elämänsä aikana täysin lainan ottamiselta. Rahoitus, joka otetaan kohdistuu usein asunnon tai auton ostoon, kesämökin hankintaan tai johonkin muuhun suurempaan kertaostoon. Laina-aika riippuu haetusta lainasummasta, mutta keskimäärin takaisinmaksuaika on 5 – 10 vuoden välillä. Suuremmissa asuntolainoissa maksuaika on jopa 20 vuotta.

Lainan hakeminen ja lainatarjouksen hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita, että lainan takaisinmaksu olisi koko laina-ajan se mikä sopimukseen on kirjattu. Kuluttajalla on täysi oikeus suorittaa lainan maksu etuajassa tai lyhentää lainaa sovittua suuremmalla summalla, jos hän niin haluaa. Aina kyseisestä asiasta ei ole mainintaa lainasopimuksessa, mutta luoton ennenaikainen maksaminen on kuluttajan lakisääteinen oikeus. Kilpailuta laina maksutta ilman riskiä, niin tiedät, millaisen lainan takaisinmaksuajan voit saada lainaan?

 

Lyhennä lainaa sopivasti

Lainasopimuksen yhteydessä asiakkaalle laaditaan lainasopimus, jonka puitteissa hänen tulee maksaa lainaa takaisin. Lainansaajalla on aina lakisääteinen oikeus maksaa lainaa ennenaikaisesti esimerkiksi kuukausierää suurempi summa, jos hänen taloudellinen tilanne sen sallii. Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta ei lainanmyöntäjä saa periä ylimääräisiä kuluja. Luotonmyöntäjä saa kuitenkin periä lainasopimuksessa erikseen mainitut yksilöidyt luoton perustamiseen liittyvät todelliset kuluerät tai korkomaksut. Tällainen tilanne voi tulla vastaan, jos lainaan on lainasopimuksen yhteydessä sovittu kiinteä lainakorko, joita suositaan muun muassa asuntolainoissa. Kulutusluotoissa tai joustoluotoissa ei vastaavaa kiinteää korkoa ole sopimusta laadittaessa.

Jos lainan ennenaikainen summa on hieman enemmän kuin sovittu kuukausierä, ei asiasta tarvitse ilmoittaa lainan myöntäneelle pankille, mutta jos asiakas päättää maksaa lainan pois kokonaisuudessaan on luotonmyöntäjältä hyvä tarkistaa maksupäivän avoin velkasaldo. Loppusumma kun vaihtelee päivittäin kertyvien kulujen ja koron mukaan.

Mikäli henkilöllä ei ole mahdollisuutta maksaa lainaa pois kokonaan, voi lyhennyserää korottaa vaikka muutama kymmenen euron verran. Joka kuukausi ei kuitenkaan tarvitse maksaa ylimääräistä kuukausimaksun päälle, vaan kuukausilyhennystä voi korottaa aina sen hetkisen taloudellisen tilanteen mukaan. Esimerkiksi, kun kesäloman alkamisen aikana palkkatyöstä maksetaan kesälomarahat, voi lomarahoista muutaman kympin tai sata euroa laittaa ylimääräiseen lainanlyhennykseen.

 

Lainan nopea maksaminen palkitsee pidemmällä ajalla

On selvää, että mitä pidempi laina-aika lainassa on, sitä enemmän lainansaaja joutuu vuosien mittaan maksamaan kuluja ja korkoa. Jos lainanottajalla on pienikin mahdollisuus maksaa lainaa pois korottamalla kuukausierää tai maksalla laina kokonaisuudessaan pois nopeammalla aikataululla, se kannattaa tehdä, koska sillä tavoin pystyy säästämään selvää rahaa.

Toki jo alun perin laina-aikaa suunniteltaessa kannattaa takaisinmaksuaika valita sen mukaan, että lainasumma olisi melko nopeasti maksettu pois. Lainan suunnitteluvaiheessa kannattaakin ottaa heti avuksi maksuton lainalaskuri, joka laskee tarvittavalle lainasummalle ja valitulle laina-ajalle arvion kuukausierästä, koroista ja kuluista. Mutta koska elämätilanteet muuttuu, on hyvä olla tietoinen että enneaikainen lainanlyhennys on aina sallittua lainanottajalle. Vaikka ylimääräisen lyhennyksen tekeminen on sallittua, kannattaa kuitenkin olla ennen maksun suorittamista yhteydessä lainanmyöntäjään, jos haluaa varmistaa että lyhennys menee lainan pääomaan (mikä pienentää maksettavaksi jäävän kulujen ja koron osuutta).

Vaikka ennenaikaiset lyhennykset eivät aina tunnu mukavalta ja kyseiselle rahasummalle löytyisi varmasti muutakin, palkitsee ylimääräisten lyhennysten tekeminen pidemmällä aikavälillä. Kuukausierää korottamalla voit saada lainan maksettua takaisin kuukausia ellei jopa vuotta aikaisemmin ja rahallinen säästö voi olla huomattava.

 

Olemassa olevien lainojen yhdistäminen

Yksi hyvä tapa säästää kuluissa ja korkomaksuissa on yhdistää jo olemassa olevat lainat yhteen. Lainojen yhdistäminen onnistuu VertaaLainaa.fi palvelun kautta aina jopa 60. 000 euroon saakka. Lainat yhdistämällä henkilö pääsee eroon monen lainan aiheuttamista päällekkäisistä lainanhoitomaksuista ja jatkossa hoidettavana on vain yhden lainan lyhennykset. Näin talouden hallintasi selkeytyy, vaikka et pysyisikään maksamaan lainaa etuajassa.

 

Lainan maksaminen etuajassa verrattuna muihin vaihtoehtoihin

Kun taloudellinen tilanne sallii, saattaa mieleesi juolahtaa ajatus lainan ennenaikaisesta maksamisesta. Monet meistä kohtaavat päätöksentekohetken: kannattaako ylimääräiset varat käyttää lainan lyhentämiseen vai olisiko sijoittaminen järkevämpää? Tämä ajatus herättää tarpeen arvioida etuja ja riskejä, jotka liittyvät lainan maksamiseen etuajassa verrattuna esimerkiksi muihin sijoitusvaihtoehtoihin.

Korkojen ja tuottojen vertailu

Kun pohdit, maksatko lainaa pois aikaisemmin vai sijoitatko varasi, keskeiseksi kysymykseksi muodostuu: kumpi vaihtoehto on taloudellisesti kannattavampi? Verratessasi näitä kahta vaihtoehtoa, on tärkeää ottaa huomioon lainasi korko ja potentiaalinen tuotto sijoituksista. Jos lainasi korko on korkeampi kuin odotettavissa oleva tuotto sijoituksistasi, voi lainan nopeutettu maksu olla fiksu valinta. Toisaalta, jos sijoituksesi voivat tuottaa enemmän kuin lainasi korko, sijoittaminen saattaa olla houkuttelevampi vaihtoehto.

Taloudellisen turvan rakentaminen

Lainan ennenaikainen maksaminen voi lisätä taloudellista turvaasi vähentämällä velkaasi ja siten kuukausittaisia taloudellisia velvoitteitasi. Tämä voi olla arvokasta, etenkin epävarmoissa taloudellisissa tilanteissa, sillä pienempi velkataakka voi merkitä vähemmän stressiä ja suurempaa taloudellista liikkumavaraa. Toisaalta, sijoitukset, kuten osakkeet tai rahastot, voivat tarjota parempia tuottoja pitkällä aikavälillä ja mahdollisuuden kasvattaa varallisuuttasi, mutta ne tulevat myös omien riskiensä kanssa.

Veroseuraamukset ja muut taloudelliset hyödyt

Lainan maksu ja sijoittaminen tarjoavat myös erilaisia verotuksellisia etuja. Joissakin tapauksissa asuntolainan korot voivat olla verovähennyskelpoisia, kun taas tietyt sijoitustuotot voivat olla verotettavia. Sijoitusten kohdalla on myös mahdollista käyttää erilaisia tilejä, jotka tarjoavat verohelpotuksia, kuten eläketilit. Veroseuraamusten huomioiminen osana päätöksentekoprosessiasi on olennaista molempien vaihtoehtojen taloudellisten vaikutusten ymmärtämiseksi.

Henkilökohtaiset tavoitteet

Vaikka numerot ja prosentit ovat olennaisia, myös henkilökohtaiset tavoitteet ja arvot on otettava huomioon. Lainan nopea maksu voi tuoda henkistä rauhaa ja taloudellista selkeyttä, kun taas sijoittaminen voi olla osa strategiaa, joka pyrkii kasvattamaan varallisuuttasi ajan myötä. On tärkeää punnita kummankin vaihtoehdon henkilökohtaisia vaikutuksia sekä miettiä, kuinka ne istuvat yhteen pitkän tähtäimen taloudellisten ja elämäntavoitteidesi kanssa.

VertaaLainaa.fi
Logo