Aktiivinen käyttäjä hyötyy pörssisähkön edullisista tunneista

Pörssisähkö

Pörssisähkö on sähkön hinnoittelutapa, jossa sähkön hinta määräytyy reaaliaikaisesti tarjonnan ja kysynnän perusteella. Pörssisähkö on yleistynyt erityisesti Pohjoismaissa, joissa sähköä tuotetaan paljon uusiutuvilla energiamuodoilla. Sähkön hinnan nousun johdosta yhä useammat ovat alkaneet pohtimaan, mikä sähkösopimus olisi edullisin vaihtoehto epävakaassa markkinatilanteessa. Yhdeksi hyväksi vaihtoehdoksi kuluttajat ovat todenneet pörssisähkön, mutta sen käyttäjältä vaaditaan aktiivisuutta, jotta sähkön hinnan saa pysymään tasaisesti alhaisena. 

 

Mikä on pörssisähkö?

Pörssisähkömallissa sähkön hinta muodostuu tarjonnan ja kysynnän perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkön hinta voi vaihdella päivittäin ja jopa tunneittain. Sähköpörssiin osallistuvat sähköntuottajat ja sähkön ostajat, jotka voivat tehdä tarjouksia tai pyyntöjä tiettyyn hintaan. Pörssin automaattinen järjestelmä yhdistää tarjoukset ja pyynnöt siten, että kaikille sähköä tarvitseville riittää sähköä ja tuotantoa vastaava määrä sähköä myydään halvimman hinnan mukaan.

Pörssisähkömallin suurimpia etuja on sen läpinäkyvyys. Sähkön hinta määräytyy avoimesti markkinamekanismin kautta, jolloin hintojen syntyprosessi on läpinäkyvä kaikille osapuolille. Tämä mahdollistaa sen, että markkina toimii tehokkaasti ja hintataso heijastaa todellisia tuotantokustannuksia.

Lisäksi pörssisähkömalli kannustaa energian säästämiseen ja energiatehokkuuteen, sillä kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa hintaan sähkönkulutuksensa ajoittamisella. Kun kulutus on suurta, hinta nousee, ja vastaavasti vähäinen kulutus laskee hintaa. Pörssisähkö sopii aktiiviselle käyttäjälle, jolla on aikaa seurata sähkön hintaa. Tämän lisäksi kotitaloudessa tulee olla valmius ja mahdollisuus käyttää pörssisähkän tarjoamia edullisia tunteja, jotka voivat vaihdella hyvinkin paljon vuorokauden aikana.

 

Miksi pörssisähkön hinta vaihtelee?

Pörssisähkömallissa sähkön hinta määräytyy markkinamekanismin perusteella tarjonnan ja kysynnän mukaan. Tämä tarkoittaa, että sähkön hinta voi vaihdella paljon päivittäin ja jopa tunneittain. Tyypillisesti pörssisähkön hinta on edullisinta yöaikaan, mutta poikkeuksiakin voi ilmetä vuorokauden mittaan.

Kun sähköä on paljon tarjolla ja kysyntä on vähäistä, sähkön hinta laskee. Toisaalta, jos sähköä on vähän tarjolla ja kysyntä on suurta, sähkön hinta nousee. Tämä johtuu siitä, että sähkön hinta pyritään pitämään mahdollisimman lähellä tuotantokustannuksia. Kun sähköä on vähän tarjolla, sen tuotanto voi olla kalliimpaa, mikä näkyy korkeampana hintana. Tuotannon vaihtelut ovat yksi syy siihen, miksi pörssisähkön hinta voi vaihdella paljon. Esimerkiksi tuulisähköä tuotetaan enemmän tuulisena päivänä ja vähemmän tuulettomana päivänä. Kun tuotanto vaihtelee, se vaikuttaa tarjonnan ja kysynnän suhteeseen, mikä puolestaan vaikuttaa hintaan. Sääolosuhteilla on suuri vaikutus siihen, kuinka paljon sähköä tuotetaan ja kulutetaan. Esimerkiksi kylmänä talvipäivänä kulutus voi olla huomattavasti suurempaa kuin kesällä. Sateinen tai tuulinen päivä voi puolestaan lisätä uusiutuvan energian tuotantoa, mikä voi laskea sähkön hintaa.

Markkinoiden epävarmuus voi myös vaikuttaa pörssisähkön hintaan. Esimerkiksi polttoaineiden hintojen vaihtelu tai ennakoimattomat tapahtumat, kuten luonnonkatastrofit tai poliittiset kriisit, voivat vaikuttaa sähkön hintaan. Viimeisen puolen vuoden aikana olemmekin nähneet suuria heilahduksia sähkön hinnassa, mikä on muuttanut sähkömarkkinoiden hintakehitystä hyvin ennalta arvaamattomaksi.

Sähköverkon tila vaikuttaa myös sähkön hintaan. Jos sähköverkon kapasiteetti on rajallinen, se voi johtaa sähkökatkoihin tai häiriöihin, mikä voi nostaa sähkön hintaa. Lisäksi verkon ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät kustannukset voivat vaikuttaa hintaan. Kansalaisia onkin pyydetty tarkkailemaan tarkemmin omaa sähkön käyttöä, jotta emme joutuisi tilanteeseen, jossa Suomessa olisi sähköpula.

 

Pörssisähkön siirtohinta

Pörssisähkön yleistyttyä on herännyt kysymys siitä, miten se vaikuttaa siirtohintaan eli sähkön jakeluverkkoon liittyvään maksuun. Siirtohinta on sähköyhtiön maksama korvaus sähköverkkoyhtiölle sähkön siirtämisestä verkon kautta asiakkaalle. Siirtohinta koostuu kiinteästä perusmaksusta ja muuttuvasta energiamaksusta, joka määräytyy kulutetun sähkömäärän perusteella.

Siirtohintaan vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten verkkojen ylläpito- ja investointikustannukset, sähkön jakelun tehokkuus sekä viranomaismääräykset. Siirtohintaan vaikuttaa myös sähkön hinnan kehitys, sillä sähkön hinta on yksi sähköyhtiön suurimmista kustannuseristä. Pörssisähkön hinta vaikuttaa siirtohintaan, sillä siirtohintaan sisältyy osittain myös sähkön hankintakustannukset. Jos pörssisähkön hinta nousee, myös siirtohintaan sisältyvä energiamaksu voi nousta.

Toisaalta pörssisähkö voi myös vaikuttaa positiivisesti siirtohintaan. Pörssisähkön dynaaminen hinta voi kannustaa kuluttajia kuluttamaan sähköä silloin, kun hinta on alhaisimmillaan. Tämä voi vähentää kysyntää huippukulutuksen aikana, mikä taas voi vähentää sähköyhtiön investointitarvetta verkkojen tehokkaampaan ylläpitoon ja uusimiseen. Lisäksi pörssisähkö mahdollistaa sähköntuotannon ennustettavuuden parantumisen, mikä voi puolestaan vähentää sähköyhtiöiden riskejä ja siten alentaa siirtohintoja.

 

Spot- hintoja seuraamalla saat pörssisähköä edullisemmin

Pörssisähkö on usein edullisinta yöaikaan, mutta spot-hintoja seuraamalla kuluttaja pystyy säästämään sähkön hinnassa.

Spot-hinta määräytyy sähköpörssissä jokaisella hetkellä tarjolla olevan sähkömäärän ja kysynnän perusteella. Sähköpörssiin osallistuvat sähköntuottajat ja sähkön ostajat voivat tehdä tarjouksia tai pyyntöjä tiettyyn hintaan. Pörssin automaattinen järjestelmä yhdistää tarjoukset ja pyynnöt siten, että kaikille sähköä tarvitseville riittää sähköä ja tuotantoa vastaava määrä sähköä myydään halvimman hinnan mukaan.

Spot-hinta vaihtelee koko ajan tarjonnan ja kysynnän mukaan. Yleensä hinta on korkeampi huippukulutuksen aikana, kun taas se on alhaisempi vähäisen kulutuksen aikana. Spot-hinta määräytyy myös monien muiden tekijöiden perusteella, kuten sääolosuhteiden, energian tuotannon kustannusten, polttoaineiden hintojen ja kysynnän ennusteen perusteella.

Spot-hinta vaikuttaa suoraan sähkön hintaan, joka näkyy kuluttajan sähkölaskussa. Kuluttajat voivat hyötyä spot-hinnasta, sillä he voivat ajoittaa sähkönkulutuksensa silloin, kun hinta on alhaisempi. Spot-hinnan vuoksi kuluttajille voidaan tarjota myös erilaisia sähkösopimuksia, joissa sähkön hinta vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon sähköä kuluttaja käyttää.

Toisaalta spot-hinta voi myös aiheuttaa haasteita kuluttajille, jotka eivät seuraa sähkön hintaa säännöllisesti. Jos sähkön hinta nousee korkeaksi, kuluttajan sähkölasku voi olla korkeampi kuin normaalisti. Tämä voi aiheuttaa taloudellisia haasteita kuluttajille, joilla on tiukka budjetti.

Spot- hinnan seuraamiseen on olemassa erilaisia sovelluksia, joista näet tämän päivän sekä seuraavan päivän sähkön hinnan. Ennakoimalla pystyt esimerkiksi ajastamaan sähköauton latauksen halvimpiin tunteihin sekä pesemään pyykit edullisten sähkön hinnan tunteita ja saunomaan edullisesti.

 

Sähkön säästäminen pörssisähkön avulla

Sähkönkulutus on yksi suurimmista kotitalouksien menoeristä. Sähkönkulutuksen pienentäminen ei vain vähennä sähkölaskua, vaan se myös auttaa ympäristöä vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. Säästämällä sähkö teet ekologisen teon sekä näet vaikutukset omassa sähkölaskussa. Hyödyntämällä pörssisähkön edulliset tunnit pysytyt pienentämään sähkölaskua. Ottamalla seuraavat vinkit käyttöösi vähennät myös tehokkaasti kotitaloudessasi sähkönkulutusta.

  1. Käytä LED-lamppuja

LED-lamppujen käyttö on yksi helpoimmista ja tehokkaimmista tavoista säästää sähköä. LED-lamppujen energiatehokkuus on paljon parempi kuin perinteisten hehkulamppujen ja jopa energiansäästölamppujen. LED-lampuilla voi säästää jopa 80 % energiaa verrattuna hehkulamppuihin.

  1. Vältä tarpeetonta sähkönkulutusta

Sammuta valot ja sähkölaitteet, kun niitä ei tarvita. Varmista, että kaikki laitteet on kytketty pois päältä, kun niitä ei käytetä, sillä monet laitteet kuluttavat sähköä myös silloin, kun ne ovat valmiustilassa.

  1. Käytä energiatehokkaita laitteita

Kun valitset uusia sähkölaitteita, valitse mahdollisimman energiatehokkaita malleja. Energiatehokkaat laitteet kuluttavat vähemmän sähköä, joten ne ovat taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä.

  1. Käytä uusia tekniikoita

Uudet teknologiat voivat auttaa säästämään sähköä. Esimerkiksi älykkäät termostaatit voivat säätää kotisi lämpötilaa, jotta sähköä ei käytetä turhaan. Älykkäät pistorasiat voivat myös auttaa säästämään sähköä, sillä ne voivat sammuttaa laitteet, jotka eivät ole käytössä.

  1. Käytä aurinkopaneeleja

Aurinkopaneelien asentaminen kotiin voi auttaa vähentämään sähkölaskua. Aurinkopaneelit muuntavat auringonvalon sähköksi, joten ne voivat olla erinomainen vaihtoehto erityisesti aurinkoisilla alueilla.

 

VertaaLainaa.fi auttaa sähkön ja lainojen vertailussa

VertaaLainaa.fi palvelussa voit kilpailuttaa ja vertailla sähkösopimusten hinnat sekä lainat. Palvelu on erikoistunut erilaisten palvelujen ja tuotteiden kilpailuttamiseen ja hintavertailuun.

Sähkön kilpailuttaminen on palvelussa nopeaa, koska pysyt taulukosta katsomaan eri sähkösopimusten hinnat ja laatimaan sopivan sähköyhtiön kanssa sähkösopimuksen.

Lainojen kilpailuttamiseen olemme panostaneet jo useiden vuosien ajan ja olemme kilpailuttaneet satojen tuhansien suomalaisten tarvitsemat lainat kymmenien eri pankkien ja rahoituslaitosten kesken.

Tutustu monipuoliseen palveluumme tarkemmin ja aloita säästäminen kilpailuttamalla kotitaloutesi sähkösopimus, lainat sekä puhelinliittymät

Kilpailuta laina maksutta VertaaLainaa.fi palvelussa

Olemme 100% kotimainen palvelu, josta saat lainapäätöksen välittömästi.

Lainatarjoukset saat vain muutamassa minuutissa.

Pyydä lainatarjoukset tästä

VertaaLainaa.fi
Logo