Velkajärjestely – keino korjata ylivelkaantumisen tuomat ongelmat

Velkajärjestely

Pitkäaikainen työttömyys, työkyvyttömyys tai puolison holtiton rahankäyttö voi johtaa tilanteeseen ettei nykyisiä lainoja pysty maksamaan. Velkaongelmat kasaantuu eikä laina lyhene. Velkataakka kasvaa vuosien mittaan kohtuuttoman suureksi, jolloin velallinen tuntee olevansa umpikujassa. Yksityishenkilön velkajärjestelyyn on mahdollista päästä vastaavassa tilanteessa. Asian käsittely vaatii laajan velkajärjestelyhakemuksen täyttämisen käräjäoikeuden päätöksen. 

 

Kenelle velkajärjestely on tarkoitettu?

Velkajärjestelyyn voi päästä henkilö, joka ei ole omalla toiminnallaan aiheuttanut omaa velkaongelmaansa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että velallinen on lainan ottamisen jälkeen joutunut työttömäksi, sairastunut vakavasti tai on muuten vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ulkopuolisen tekijän vuoksi. Ongelma ei ole ollut tiedossa lainaa otettaessa ja henkilön tilanne katsotaan velkataakan suhteen kohtuuttoman suureksi.

Velkajärjestelyyn ei pääse kovin helpoin perustein. Talous- ja velkaneuvonnan perusteet velalliselle on, että kaikki muut keinot tulee ensin käyttää eikä lainaa ole saanut ottaa holtittomasti tietäen että oma taloudellinen tilanne on heikko. Maksuvaran on täytynyt heikentyä huomattavasti muun muassa pitkäaikaissairaudesta johtuen. Lisäksi velkajärjestelyä varten selvitetään, ettei velallinen kykene kohtuudella selviämään veloista. Usein tilanne on se, että velallinen maksaa lainasta vain koron ja kulut eikä laina lyhene laisinkaan.

On hyvä muistaa, että velan vanhentumista ei kannatta odottaa sen toivoissa, että ongelma ratkeaisi sillä. Velan vanhentuminen kestää pitkään ja jo ennen sitä tulee vastaan monia haasteita, kuten maksuhäiriömerkinnän syntyminen, joka vaikuttaa muun muassa kotivakuutuksen saamiseen ja vuokra-asunnon ottamiseen.

Lain edellyttämällä tavalla velallisen tulee ennen velkajärjestelyyn pääsyä realisoida koko muu perusturvaan kuulumaton omaisuus ennen kuin velkajärjestelyyn voi päästä. Ellei näin ole tehty ennen velkajärjestelyä, viimeistään maksuohjelman aikana velallisen omaisuus sekä varallisuus muutetaan rahaksi. Kertyneillä varoilla maksetaan osuutta velkojille.

Työkykyisen velallinen voidaan myös velvoittaa tekemään kokopäivätyötä, jotta oikeus velkajärjestelyyn voidaan myöntää. Hakemuksen yhteydessä otetaan huomioon velallisen ikä, työkokemus, koulutus sekä paikkakunnan työtilanne.

Velkajärjestelyyn voi päästä itse siihen hakemalla tai ulosoton kautta.

 

Kuinka pitkä velkajärjestely on?

Yksityishenkilön velkajärjestelyaika on 3 – 5 vuotta. Aika riippuu velan määrästä ja muista tekijöistä. Kun velallinen on hoitanut velkaa maksuohjelman mukaisen määritellyn ajan loppuun saakka, maksamatta jäänyt laina annettaan ns. anteeksi eli ellei lainaa saa maksettua maksuohjelman aikana takaisin velkojille täysimääräisesti loput kuitataan loppuun käsitellyksi.

 

Miten velkajärjestelyyn haetaan?

Velkajärjestelyn myöntämisestä päättää tuomioistuin, joten velallinen toimittaa hakemuksen kotipaikkansa käräjäoikeuteen. Velkajärjestelyhakemus täytetään yhdessä talous – ja velkaneuvojan kanssa, jonka yhteystiedot saat omasta kunnastasi.

Hakemuksen vireille tulon jälkeen tuomioistuin yleensä kuulee kirjallisesti velkojia, kanssavelallisia ja takaajia. Velalliselle annetaan myös mahdollisuus vastata.

Tämän jälkeen käräjäoikeus joko tekee velkajärjestelyn aloituspäätöksen tai hylkää hakemuksen. Varsinaisesti velkajärjestely alkaa maksuohjelman alkamispäivästä.

Velkajärjestelyhakemusta varten velallisen tulee täyttää hakemukseen tulonsa ja menonsa eli nykyisen maksuvaransa. Tämän lisäksi hakemukseen tulee kirjata kaikki olemassa olevat lainat, mihin tarkoitukseen ne on otettu sekä koska laina on myönnetty.

Lisäksi hakemuksessa tulee ilmetä, onko velallisella varallisuutta tai osuutta kuolinpesään. Hakemuksessa tulee myös kertoi syyt ylivelkaantumiseen ja mitkä syyt ovat johtaneet maksukyvyttömyyteen.

 

Minkä verran lainoja maksetaan velkajärjestelyn aikana?

Summa, jolla velallinen maksaa velkoja maksuohjelmassa, määräytyy sen mukaan mikä on velallisen todellisten tulojen ja menojen välinen suhde.

Myös aviopuolison tulot vaikuttavat velallisen maksuvaraan, koska he vastaavat yhdessä yhteisistä talouden menoista.

 

Mitkä voivat olla esteen velkajärjestelyyn pääsemiseen?

Hakemuksen hylkäämisen syynä voi olla, että velkojat katsovat velallisen joutuneet taloudellisiin ongelmiin oman käytöksensä johdosta.  Esteperusteena voi olla piittaamattomuus kuukausilyhennysten hoitamiseen tai liiallinen lainan ottaminen ilman selkeää kuvaa siitä kykeneekö velallinen maksamaan lainaa sovitusti takaisin.

Tyypillisesti henkilö, jolla on vastaava tilanne on ottanut vuosien mittaan useampia pikavippejä ja kulutusluottoja. Rahat on käytetty esimerkiksi uhkapeleihin.

Muita esteitä velkajärjestelyyn pääsemiseen ovat rikollisen toiminnan kautta velkaongelmiin joutuminen, ulosoton pakoilu tai muun muassa oman taloudellisen tilanteen salaaminen tai vääristely.

Läheskään kaikki halukkaat eivät saa myöntävää vastausta velkajärjestelystä ja kyseinen tapa on viimeinen keino päästä ulos velkakierteestä. Ellet pääse maksuohjelmaan mukaan vältä maksuhäiriömerkintä ottamalla usealle olemassa olevalle lainallesi jälleenrahoitus

 

Millä tavoin velkajärjestely vaikuttaa arkeen myöhemmin?

Velkajärjestelyn päättymisen jälkeen henkilö voi elää täysin normaalia elämää. Jos maksuohjelman päättymisen jälkeen henkilöltä ovat poistuneet myös maksuhäiriömerkinnät on vuokra-asunnon, auton, puhelinliittymän sekä vakuutusten hankkiminen huomattavasti helpompaa.

Velkajärjestelyn ansioista henkilö voi elää hyvin tavallista arkea, koska ohjelman tarkoituksen on saada velallisen talous taas ns. oikeille raiteille. On tärkeää muistaa jatkossa, että vaikka lainaa  saa uudelleen velkajärjestelyn jälkeen ei omaa elämää kannata laittaa liian ahtaalle lainan lyhennysten kanssa.

Ennen lainan ottamista suosittelemme aina laskemaan lainalaskurin avulla, miten tuleva lainasumma ja sille valittu laina-aika vaikuttaa lainan kuukausierään sekä lainan kokonaiskustannuksiin. Vertaa lainoja, jotta tiedät millaista lainaa sinun kannattaa lähteä etsimään lainaongelmasi ratkaisuun. Lainan ottamisen yhteydessä kannattaa myös laskea, miten esimerkiksi 2 – 3 % koron nousu vaikuttaa omaan maksukykyyn.

 

Lainan ottaminen aiheuttaa vain pienelle joukolle hakijoista ongelmia

Ylivelkaantuminen sekä maksuvaikeudet ovat vain pienen lainanottajajoukon ongelma.

Pankit tekevät lainanhakijalle riskianalyysin ennen lainan myöntämistä ja jos hakijalla on luottotiedoissa merkintä, ei lainaa myönnetä.

Lainanmyöntäjät eivät kuitenkaan voi olla täysin varmoja, miten lainansaaja aikoo rahat käyttää – tämä on lainahakijan vastuulla.

Lainanhakijan muistilista:

  • Ota lainaa vain sen verran mitä tarvitset
  • Laske lainalaskurilla arvio lainan kuukausierästä
  • Pyydä rinnalle yhteisvastuullinen hakija esimerkiksi aviopuoliso
  • Maksa laina takaisin mahdollisimman nopeasti
VertaaLainaa.fi
Logo