Eläkkeelle etuajassa?

Eläkkeelle etuajassa - Vertaalainaa.fi

Onko eläkkeelle siirtyminen mahdollista etuajassa ja jos, on mitä vaihtoehtoja on olemassa?

Aikaisemmin olimme tottuneet ajatukseen, että eläkkeelle siirtyminen tapahtuu, kun henkilö täyttää 63 vuotta ja sama koski jokaista ikäluokkaa. Ihmiset elävät kuitenkin tulevaisuudessa pidempään, mikä on asettanut myös eläkkeelle siirtymisen kansalaisten kohdalla uudenlaiseen eläkejärjestelmämalliin. Eläkeikä on nykyisen mallin mukaan sidottu elinajanodotukseen ja eläkeikä määräytyy henkilön syntymävuoden mukaan. Nuorempien ikäluokkien kohdalla tämä tarkoittaa, että eläkkeelle siirtymisestä voi haaveilla vasta 65 vuotiaana tai jopa vanhempana. Moni haaveileekin pääsevänsä eläkkeelle etuajassa, mutta onko haave toteutettavissa?

Laske oma eläkeikäsi ja eläkkeesi: työeläke.fi/eläkelaskuri 

 

Eläkkeelle voi jäädä aikaisemmin, mutta oma talous tulisi olla vakaalla pohjalla

Eläkkeelle voi jäädä etuajassa omien säästöjen turvin. Jos tähän ratkaisuun päätyy esimerkiksi muutamaa vuotta ennen varsinaista eläkeikää, tulisi oma talous olla hyvässä kunnossa, koska eläkkeelläkin tulee menoja. Lainaa ei eläkkeelle siirryttäessä tulisi olla enää laisinkaan ja säästöjen lisäksi olisi hyvä olla jokin säännöllinen tulonlähde esim. vuokratuotosta. Eläkkeelle etuajassa siirrytään yleensä pari vuotta ennen varsinaista eläkettä, koska ennenaikainen eläkkeelle meno ei kerrytä enää varsinaista eläkettä.

Osa suomalaista on osannut varautua tulevaan eläkeikään aloittamalla eläkesäästämisen hyvissä ajoin tai sijoittamalla rahastoihin tai vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen. Eläkesäästäminen ja eläkevakuutuksen ottaminen kannattaakin selvittää useita vuosia aikaisemmin, jotta eläkkeelle siirtyminen etuajassa on realistista.

 

Eläkkeelle aikaisemmin muulla tavoin

Koska työelämässä ollaan kauemmin, tulee ihmisille työstä hyvin todennäköisemmin enemmän vammoja ja sairastumisia. Osa töistä kuormittaa eikä mahdollisuutta jaksaa eläkeikään asti aina ole. Eläkkeelle jääminen etuajassa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen turvin on ollut hyvä ratkaisu useampien työssä käyvien kohdalla, joilla eläkeikään ei ole enää pitkä matka, mutta sairastelu tai jokin muu seikka estää työssä käynnin 100 prosenttisesti. Osittaisessa varhennetussa eläkkeessä työssä käyntiä ei tarvitse kokonaan lopettaa, vaan henkilö saa valita kuinka paljon töitä tekee. Osittaista eläkettä maksetaan valinnan mukaan 50 % tai 25 % kertyneestä eläkkeestä.

Toinen tapa jäädä aikaisemmin eläkkeelle on eläkeputki, jossa henkilö saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Tämä tarkoittaa, että henkilö on työtön työnhakija, jota koskee te- toimiston ohjeistukset. Työttömyysturvan piirissä ikääntyvän henkilön tulee täyttää ehdot, jotta on oikeutettu päivärahakauden lisäpäiviin. Ehtona on muun muassa, että työssäolovuosia on kertynyt kaikkiaan vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lue myös ajankohtaista tietoa eläkeputken poistosta (pam.fi).

Henkilöllä, joka on todistetusti tehnyt raskasta työtä yhtä jaksoisesti 38 vuotta, on oikeus siirtyä eläkkeelle jo aikaisemmin. Tästä puhutaan nimellä työuraeläke. Näiden henkilöiden kohdalla ratkaisevaa ei ole syntymävuosi, vaan tehdyt työvuodet. Kriteerit työuraeläkkeessä ovat kuitenkin melko tiukat, joten tätä mahdollisuutta ei kovin monelle myönnetä.

 

Laske eläkkeesi 

Monelle voi tulla yllätyksenä oman eläkkeen määrä – yllätyksenä siis sen euromääräisesti pieni summa.

Työelämävuosia voi olla paljonkin, mutta eläkekertymään vaikuttaa palkkataso. Jos henkilö ollut matalapalkkaisessa työssä koko elämänsä, ei eläkekään ole kovin suuri. Ennen kuin haaveilee ennenaikaisesta eläkkeestä, kannattaa esimerkiksi ylläolevalla laskurilla laskea oma eläkekertymä. Moni huomaa, vasta ennen eläkeikää ettei kertynyt eläke tule riittämään kaikkiin menoihin ja näin työelämässä täytyy jatkaa vielä eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin. Osa toki haluaa mielellänsä jatkaa töissä käyntiä myös eläkkeelläkin.

Henkilöllä voi olla myös tilanne, että hän tarvitse vielä jonkin verran rahaa esimerkiksi kodin remontoimiseen tai muuhun vastaavaan, jotta eläkkeelle siirtyminen olisi toteutettavissa.

Lue aiheesta:

VertaaLainaa.fi
Logo