Korkokatto uudistui

Vakuudettomien lainojen korkokatto tiukentui

Vakuudettomien lainojen korkokatto tiukentui

Suomalaisten kulutustottumukset ovat muuttunut parinkymmenen vuoden aikana huomattavasti. Lainaa asunnon ostoon ja muihin suurempiin hankintoihin otetaan entistä enemmän. Vuonna 2013 katsottiin, että pienemmät pikalainat olisivat olleet osasyy ihmisten ylivelkaantumiseen ja tuolloin alle 2000 euron lainoihin tuli 50 % korkokatto. Silloisen lakiuudistuksen myötä 2000 euron lainan kokonaisvuosikorko ei saanut enää nousta 50 prosentin rajan. Tämä lakiuudistus ei kuitenkaan käytännössä toiminut odotetusti, koska lainantarjoajat keksivät tavan kiertää korkokattoa. Pienen lainan sijaan hakijalle tarjottiin automaattisesti yli 2000 euron lainaa, jolloin korkokattoa ei tarvinnut enää noudattaa.

Lopullinen vastuu lainasta on kuitenkin aina kuluttajalla itsellään oli kyse sitten  lainan ottamisesta ja lainan takaisinmaksamisesta. Lainaa tulee aina ottaa oman taloudellisen tilanteen puitteissa ja myönnetty laina tulee maksaa takaisinmaksuohjelman mukaisesti. Jos lainan takaisinmaksun kanssa tulee ongelmia, tulee lainansaajan olla yhteydessä lainanmyöntäjään. Lainan maksamatta jättäminen voi johtaa merkintää luottotiedoissa. Myöhemmin lainaa ilman luottotietoja on lähes mahdoton saada. Merkintä luottotiedoissa voi olla noin 2 – 5 vuotta.

Syksyllä 2019 Suomessa astui voimaan uusi vakuudettomia lainoja koskeva lakiuudistus. Uuden lain myötä lainan nimellinen vuosikorko ei saa nousta yli 20 prosentin ja lainan muut kulut tulee pysytellä alle 150 eurossa vuoden aikana. Uusi laki rajoittaa myös luotonmyöntäjää siten, ettei hänellä ole oikeutta periä lisäkustannuksia maksuajan pidentämisestä. Ellei lainantarjoaja noudata annettuja asetuksia, voidaan säätelyn rikkomisesta periä tuntuvia sakkoja.

Lakiuudistuksen toimivuudesta ei vielä voida olla varmoja, mutta tähän asti tulleet merkit viittaavat oikeaan suuntaan. Uuden korkolain myötä kulutusluottomarkkinoilla on huomattavissa tiukentunut kilpailu ja kuluttajien halu kilpailuttaa vanhat korkeakorkoisemmat lainat uudelleen. Lain myötä lainanottajan on huomattavasti helpompi vertailla lainoja sekä luottaa nettimarkkinoiden läpinäkyvyyteen.

 

Ennen lakimuutosta otettu laina ei automaattisesti päivity

Kuluttajan on tärkeää muistaa, että ennen lakimuutoksen tuloa otettuun lainaan ei korkokattouudistus vaikuta mitenkään. Hyötyäkseen lakimuutoksesta tulee lainanottajan kilpailuttaa vanha laina uudelleen. Lainan kilpailuttaminen onnistuu pyytämällä uudet lainatarjoukset useammalta lainantarjoajalta. Tämä onnistuu täyttämällä VertaaLainaa.fi maksuton lainahakemus. Palvelu kilpailuttaa lainahakemuksen yli 30 pankin ja rahoitusyhtiön välillä, jotka tarjoavat lainaa uuden korkokattolain asettamilla vaatimuksilla. Tarjottava nimellinen vuosikorko on näin ollen väliltä 4, 19 % – 20,00 %. Jokainen lainan kilpailuttamisessa mukana oleva pankki ja rahoitusyhtiö tekee hakijalle oman riskikartoituksena ja näiden pohjalta jättää mahdollisesti oman lainatarjouksensa. Saatuaan lainatarjoukset, hakija vertaa lainoja toisiinsa ja päättää tarjousten pohjalta minkä lainatarjouksen haluaa hyväksyä. Hakijalla on myös täysi oikeus perua kaikki lainatarjoukset, ellei mikään ole vanhaa lainaa edullisempi. Lainan kilpailuttaminen mahdollistaa kuitenkin usein, että hakijalle löytyy oma henkilökohtainen halvin laina.

Lue myös: Kulutusluottojen korkokatto


 

Nämä lainanhakijan on hyvä tietää korkokatto uudistuksesta:

Milloin uusia luottoja koskeva korkokattolaki tuli voimaan?

Uusi vakuudettomia lainoja koskeva lakiuudistus tuli voimaan 1.9.2019. Ennen syyskuun alkua tehdyt luottosopimukset jatkuvat vanhoilla sovituilla lainaehdoilla.

Mitä uusi korkokattolaki tarkoittaa?

Uuden lain myötä vakuudettoman lainan nimellinen vuosikorko ei saa ylittää 20 prosentin rajaa ja lainan muut kulut saavat olla vuodessa maksimissaan 150 euroa. Jatkossa kaikki yli 2000 euron kulutusluotot, joustoluotot sekä luottokortit kuuluvat uuden korkokattolain piiriin.

Mitä tapahtuu ellei lainantarjoaja noudata lakia?

Säätelyn rikkomisesta aiheutuu lainanmyöntäjälle tuntuva sanktio. Jos uusia ehtoja ei noudateta korkolain edellyttämällä tavalla lainapalvelu ei voi periä kuluttajalta korkoa tai muita kuluja.

Miksi laina kannattaa hakea VertaaLainaa.fi palvelun kautta?

Kaikki kilpailutuksessa mukana olevat lainantarjoajat noudattavat uutta lakia. Kuluttajan on hyvä myös muistaa, että uusi lakimuutos koskee vain ennen syyskuun 1.9.2019 jälkeen otettuja lainoja. Jos kuluttaja haluaa päivittää vanhan lainansa uuden korkokaton mukaiseksi, hänen tulee kilpailuttaa vanha laina uudelleen maksuttomalla lainahakemuksella.

VertaaLainaa.fi
Logo