Mikä viitekorko asuntolainaan?

Mikä viitekorko asuntolainaan?

Euribor on yksi yleisesti käytetyistä viitekoroista euroalueella. Euribor-korko on tärkeä rahoitusmarkkinoilla ja sillä on merkittävä vaikutus lainanottajiin, sijoittajiin ja pankkeihin. Se heijastaa markkinoiden korkotasoa ja on hyvä mittari rahoitusolosuhteista. Euriborin kehityksen seuraaminen on tärkeää, jotta voi tehdä tietoisia päätöksiä lainanottoon ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. Lainojen korot ovat olleet nyt selkeässä nousussa ja monessa kotitaloudessa pohditaankin, olisiko asuntolainan ja muiden suurempien lainojen kohdalla järkevää valita viitekoroksi 3, 6 vai 12 kuukauden Euribor?

 

3 ja 6 kuukauden euriborien suosia nousussa – syynä korkoerojen kaventuminen

Euribor-korot perustuvat pankkien ilmoittamiin korkotarjouksiin ja ne julkaistaan päivittäin. Euribor-korko on usein joko 3,6 tai 12 kuukauden Euribor.

Euribor-korko muodostuu keskiarvona useiden euroalueen suurimpien pankkien ilmoittamista koroista. Euribor-korko vaikuttaa erityisesti lainanottajiin, kuten yksityishenkilöihin ja yrityksiin, jotka ottavat lainaa pankista. Lainan korko voi olla sidottu 3 kuukauden Euribor-korkoon lisättynä pankin määrittelemällä marginaalilla. Tämä tarkoittaa, että lainan korko päivittyy säännöllisesti Euriborin muutosten mukaan. Lainan korko voi olla sidottuna myös 12 kuukauden Euribor:iin tai 6 kuukauden Euribor:iin.

Euribor-korko voi vaihdella päivittäin riippuen markkinoiden rahoitusolosuhteista, keskuspankin politiikasta ja talouden tilasta. Esimerkiksi talouden heikentyessä ja rahoitusmarkkinoiden epävakauden aikana Euribor-korot voivat nousta. Toisaalta talouskasvun ja rahoitusmarkkinoiden vahvistuessa korot voivat laskea. Vaikka korot vaihtelevat, valitsemasi euribor korko tarkistetaan ja päivitetään uudelle korkotasolle, vasta silloin kun valitsemasi lainan koron tarkistusajankohta on. Esimeriksi, jos viitekorkona on 3 kuukauden euribor on koron tarkistuspäivä 3 kuukauden välein, 6 kuukauden euriborissa tarkistusajankohta on 6 kuukauden välein ja 12 kuukauden euriborissa korko päivittyy vuoden välein.

Euribor -korot olivat pitkään matalalla tasolla vakaan talouskasvun johdosta, mutta nyt viimeisen vuoden aikana Euribor-korot ovat olleet selkeässä nousussa. Korkojen nousu onkin lisännyt lyhyiden 3 ja 6 kuukauden euriboria varsinkin asuntolainojen kohdalla. Aikaisemmin 12 kuukauden euribor oli lyhyempiin korkoihin nähden alhaisempi, mutta nyt eri pituisten euriborien erot ovat kaventuneet (ks. kuva).

On tärkeää huomata, että Euribor-korot eivät ole suoraan riippuvaisia Euroopan keskuspankin (EKP) ohjauskorosta. EKP:n ohjauskorko vaikuttaa kuitenkin välillisesti Euribor-korkoihin, koska se vaikuttaa pankkien rahoituskustannuksiin ja sitä kautta niiden ilmoittamiin Euribor-korkoihin. Koska Euribor-korot ovat markkinalähtöisiä, ne voivat vaihdella eri maiden välillä ja niiden kehitykseen vaikuttavat myös kansalliset ja kansainväliset talouden ja rahoitusmarkkinoiden tekijät. Siksi lainanottajat ja sijoittajat seuraavat Euriborin kehitystä tarkasti, jotta he voivat arvioida tulevia lainakustannuksia ja tehdä päätöksiä rahoitukseen liittyvissä asioissa.

3 kuukauden Euribor-koron käyttö viitekorkona tarjoaa lainanottajille ja sijoittajille tietyn tason ennustettavuutta, koska se heijastaa pankkien välisiä lainamarkkinoita ja tarjoaa näkymän yleiseen korkotasoon. Se on myös yksi tapa varmistaa, että lainojen korot päivittyvät markkinoiden muutosten mukaan, mikä auttaa tasapainottamaan riskejä lainanottajien ja pankkien välillä. Usein lainanottajat suosivat pidempiä korkoja siksi, että ne tuovat ennustettavuutta lainamarkkinoiden suhteen, mutta kun korkoerot lyhyiden ja pitkien korkojen kohdalla eivät olekaan enää suuria, lisää se kiinnostusta lyhyisiin korkoihin. Tällä hetkellä moni velallinen sitookin lainansa mieluummin 3 tai 6 kuukauden euriboriin.

Korkojen nousu on hidastanut asuntokauppaa

Asuntojen hinnat ovat olleet laskussa alkuvuodesta 2023 alkaen, mutta siitäkään huolimatta asuntokauppa ei ole vilkastunut. Syynä tähän on, että samaan aikaan lainojen korot ovat olleet nousussa, mikä hidastaa asuntolainojen ottamista. Suomen pankin tilastoista selviää, että asuntolainojen nostaminen vuoden takaiseen ajankohtaan verraten on ollut huomattavasti hiljaisempaa.

Nykyinen 3 – 4 prosentin korkojen nousu ei ole poikkeuksellista, mutta toisaalta kun samaan aikaan myös muiden tuotteiden ja palvelujen hinnan ovat olleen nousussa, voi suuremman asuntolainan maksaminen tuoda haasteita.

Omaa taloudellista tilannetta tulisikin pohtia tarkoin ennen lainan ottamista, mutta toisaalta asuntojen hintojen lasku voi houkutella liikkeelle nyt asunnon ostajia, jotka ovat jo pidempään pohtineet asunnon ostoa, mutta lykänneet sitä asuntojen korkean hintatason johdosta.

 

Euriboria käytetään euroalueella asuntolainan viitekorkona

Euribor (European Interbank Offered Rate) on yleisesti käytetty viitekorko asuntolainoissa Euroopassa. Euribor määrittää, kuinka paljon korkoa maksetaan asuntolainasta, ja se päivitetään tietyn ajanjakson välein.

Euriboria käytetään yleisesti asuntolainojen viitekorkona, koska se heijastaa pankkien välistä lainanantoa ja tarjoaa objektiivisen mittarin markkinoiden korkotilanteesta. Euriborin laskentaperusteet määritellään Euroopan rahoitusmarkkinoiden pankkijärjestön toimesta. Euribor-korko määritellään keskiarvona usean eurooppalaisen pankin ilmoittamista lainanottokoroista. Asuntolainoissa käytetyt viitekorot ovat 12 kuukauden Euribor, 6 kuukauden Euribor sekä 3 kuukauden Euribor.

Asuntolainan korko lasketaan lisäämällä Euribor-korkoon marginaali, joka on lisäkorko, jonka pankki asettaa asiakkaalleen. Marginaali voi vaihdella eri pankkien välillä ja riippuu muun muassa asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, lainan suuruudesta ja kilpailutilanteesta markkinoilla.

Euriborin etuna on sen läpinäkyvyys. Viitekorko perustuu todellisiin markkinoilla toteutuviin korkoihin, mikä vähentää epävarmuutta asuntovelallisen näkökulmasta. Euribor-korko reagoi markkinoiden muutoksiin, joten lainan korko voi nousta tai laskea Euriborin vaihdellessa.

 

Asuntolainan kilpailuttaminen – selvitä pankkien marginaalit

Asuntolainan kilpailuttaminen on tärkeää, kun etsit parasta mahdollista lainatarjousta. Yksi keskeinen tekijä asuntolainan kokonaiskustannusten kannalta on pankin määrittämä marginaali. Marginaali on lisäkorko, jonka pankki asettaa viitekoron päälle ja joka vaihtelee eri pankkien välillä.

Kun kilpailutat asuntolainan, tärkeää ottaa selvää eri pankkien tarjoamista marginaaleista. Marginaali voi vaihdella pankista riippuen, ja se voi perustua esimerkiksi asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen, lainan suuruuteen, vakuuksiin ja kilpailutilanteeseen.

VertaaLainaa.fi
Logo