Mitä tarkoittaa inflaatio?

inflaatio

Mitä tarkoittaa inflaatio ja mistä se johtuu? Kyseinen termi on viime aikoina esiintynyt paljon uutisissa ja mediassa. Inflaatiolla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen hintojen laaja-alaista nousua. 

 

Mitä tarkoittaa inflaatio?

Inflaatiolla tarkoitetaan yleisen hintatason nousua. Inflaation aiheuttaa usein monen eri tekijän summa. Yhdellä eurolla saa vähemmän kuin ennen eli rahan arvo laskee.  Toki tuotteiden hinnoissa on aina pientä laskua tai nousua, mutta jos hintojen nousu koskee laajasti eri sektoreita, puhutaan inflaation kiihtymisestä. Inflaatio on käynnissä silloin, kun voimme selvästi nähdä laaja-alaista ja pitempiaikaista tavaroiden ja palveluiden hintojen nousua.

Inflaatio kiihtyy usein silloin, kun tuotteiden kysyntä on nopeampaa kuin mitä siihen voidaan vastata tarjonnalla. Tällöin rahaa lasketaan liikaa liikkeelle, jonka myötä liian suuri määrä rahaa ei kohtaa tuotteiden määrän kanssa. Hinnat nousevat, kun kysyntä on kovaa. Toinen syy hintojen nousuun on viime aikoina ollut yritysten kasvaneet tuotantokustannukset, jolloin monet yritykset ovat joutuneet nostamaan tuotteidensa hintaa kompensoidakseen lisääntyneitä menoja. Odotukset inflaation kiihtymisestä voivat lisätä myös palkankorotuspaineita, jolloin yritykset nostavat etupainotteisesti hintojaan. Tällöin odotusinflaatio voi kiihdyttää inflaatiota entisestään.

 

Miten inflaation kiihtymistä voidaan mitata?

Vuotuinen inflaatiovauhti voidaan mitata tarkastelemalla vuoden aikana hankittujen tuotteiden ja palveluiden niin sanottua kulutuskoria. Kun kulutuskorin hintaa verrataan hintaan vuotta aikaisemmin saadaan hyvä otanta, ovatko tavaroiden hinnat nousseet vai laskeneet. Inflaatioita mitattaessa laskennassa otetaan huomioon kotitalouksien yleisesti kuluttamat tuotteet ja palvelut. Tällaisia ovat elintarvikkeet, aikakausilehdet, polttoaine, vaatteet, elektroniikka sekä muun muassa parturissa käynnit, vakuutukset ja asunnon vuokra.

Esimerkki: Jos inflaatio nousee vuodessa 2 prosenttia, maksat 100 euron ruokakassista ensi vuonna 102 euroa.

 

Euroopan keskuspankki säätelee euroalueen hintatasoa

Euroalueen hintatasoa säätelee Euroopan keskuspankki. EKP asettaa ohjauskoron, jolla keskuspankki lainaa rahaa pankeille. Jos hintataso alkaa nousemaan ohjaa EKP eli keskuspankki inflaatiota nostamalla ohjauskorkoa, jolloin hintojen uskotaan laskevan ja vastaavasti toisinpäin.

Ohjauskorko määrittää rahan hinnan ja EKP:n tehtävänä on pitää markkinat vakaana, mutta aina inflaation säätely ei onnistu. Vuositasolla inflaation tulisi pysyä noin 2 % tasolla, mutta viime aikaiset luvut ovat näyttäneet, että inflaatio on noussut ohjauskoron nostosta huolimatta. Stat.fi julkaisi, että kesäkuussa 2022 inflaatio oli jopa 7,8 prosenttia. Euroalueen inflaatio kesäkuussa 2022 oli 8,6 %. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja.

Inflaation kiihtymistä voidaan hillitä, mutta vuosimuutokseen vaikuttavat lopulta monet tekijät. Ennalta vaikeasti arvioitavia ovat viime vuosina olleet muun muassa koronapandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä Venäjään kohdistuneet talouspakotteet, jotka ovat kiihdyttäneet inflaatiota.

 

Varaudu hintojen ja lainan korkojen nousuun

Yksittäinen henkilö ei voi mitenkään hidastaa inflaatioita eli tuotteiden nousua. Inflaatio on turhauttava ja elämää vaikeuttava ilmiö, mutta asialle ei kuluttajan näkökulmasta voi tehdä mitään. Inflaation aikana hinnat nousevat nopeammin kuin palkkataso, jolloin rahaa jää vähemmän käytettäväksi. Tämä näkyy kuluttajan arjessa monella tapaa. Ostovoima heikkenee, jolloin rahaa jää vähemmän matkustamiseen, ruokaan, harrastuksiin ja moneen muuhun. Kuluttajat käyttävät vähemmän palveluita, jotka eivät ole ns. pakollisia kuten ravintolassa syöminen, kauneushoitolat, kylpylät yms. Mikä osaltaan ajaa monet yritykset taloudelliseen ahdinkoon. Inflaation on ikävä kierre, joka heijastuu kaikkien elämään ja elintasoon.

Kuluttaja voi varautua hintojen nousuun vain kurinalaisella taloudenpidolla. Inflaation kiihtyessä täytyy entistä tarkemmin miettiä, mihin tuotteisiin on varaa. Usein tämä tarkoittaa, että ruokakaupassa yhä useammin ostoskoriin valitaan edullisin tuote. Lihaa ja kalaa syödään vähemmän ja kauppojen tuotemerkkien alla olevia tuotteita ostetaan enemmän. Eniten hintojen nousu näkyy kuluttajalle bensan, sähkön sekä asumisen kallistumisena. Nämä ovat myös asioita, joihin rahaa kuluu eniten.

Inflaatio vaikuttaa myös säästössä oleviin varoihin. Kuukausisäästämällä rahastoon tai sijoittamalla voi saada rahoilleen vastinetta korkoa korolle – hyödyn vaikutuksella. Näin inflaatio ei syö varojesi arvoa niin paljon kuin, jos pitäisit rahat vain tilillä.

Esimerkki: Jos sijoitustesi tuotto on 6 prosenttia vuodessa ja inflaatio on 2 prosenttia, todellinen tuotto on 4 prosenttia.

Inflaation kiihtyminen vaikuttaa lainan korkoon. Euroopan keskuspankin asettama ohjauskorko vaikuttaa pankkien myöntämien lainojen korkoihin ja esimerkiksi euribor seuraa ohjauskorkoa. Suurin osa suomalaisten asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden euriboriin, joten vaikutukset lainan korossa tulevat näkymään korkojen hienoisena nousuna. Korkokaton avulla asuntovelallinen pystyy suojaamaan lainansa korkojen liialliselta nousulta.

 

Mitä tarkoittaa stagflaatio?

Stagflaatio tarkoittaa, että taloudessa on samanaikaisesti taantuma ja inflaatio.

Taloudessa stagflaatiosta puhutaan silloin, kun talouskasvu on hyvin hidasta (=stagnaatio) ja työttömyys on korkealla samaan aikaan kun yleinen hintatason nousu (=inflaatio) on nopeaa.

 

Mitä tarkoittaa deflaatio?

Deflaatio on inflaation vastakohta. Käytännössä deflaatio tarkoittaa, että hintataso laskee. Pitkäaikaisella deflaatiolla on negatiivisia vaikutuksia talouteen.

VertaaLainaa.fi
Logo