Positiivinen luottorekisteri – uhka vai mahdollisuus?

Positiivinen luottorekisteri

Positiivisella luottorekisterillä eli Comprehensive Credit Reporting:lla (CCR) tarkoitetaan rekisteriä, jonka kautta pystytään näkemään henkilön kaikki tämän hetkiset avoimena olevat lainat. Positiivisen luottorekisterin tiedot eivät olisi kuitenkaan kenen tahansa näkyville, eikä niitä saisi tarkastella ilman kuluttajan lupaa. Järjestelmästä saatavaa tietoa saisi hakea ainoastaan kuluttajan suostumuksella maksukyvyn arviointiin. Tämä toimisi hyvin esimerkiksi tilanteessa missä pankki tai rahoitusyhtiö voisi tarkistaa positiivisesta luottorekisteristä lainanhakijan nykyiset velat, pääomat sekä tulot. Kuluttajalla olisi myös oikeus koska tahansa tarkastaa järjestelmän kautta omat tietonsa.

 

Suomessa on käytössä negatiivinen luottorekisteri

Suomessa ei kuitenkaan ole kyseistä järjestelmää, vaan lainanmyöntäjät käyttävät lainanhakijan maksukyvyn arviointiin ainoastaan negatiivista luottorekisteriä. Tämä tarkoittaa, että luotontarjoajat näkevät hakijan tiedoista mahdolliset maksuhäiriömerkinnät, jotka selviävät luottorekisterin kautta. Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa pysyy 2 – 4 vuotta eikä merkintää saa poistettua aikaisemmin, vaikka henkilön maksukäyttäytyminen muuttuisi parempaan suuntaan. Merkinnät luottotiedoissa leimaavat kuluttajan helposti huonosti raha-asiansa hoitavaksi henkilöksi, jolle ei voida myöntää lainaa, vakuutuksia, puhelinliittymää tai vuokra-asuntoa. Positiivinen luottorekisteri toisi kuluttajasta lainanmyöntäjän tietoon muutakin kuin velkaantumisen. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista missä positiivista luottorekisteriä ei ole käytössä. Muita maita Suomen lisäksi ovat Tanska ja Ranska.

Negatiivisen luottorekisterin käytön ongelmana on myös se etteivät tiedot ole ajantasaisia. Maksuhäiriömerkinnät tulevat luottorekisteriin useiden kuukausien viiveellä ja tuona aikana henkilö on voinut saada lainan jo useammasta paikasta ilman, että lainantarjoajalla on ollut tiedossaan lainanhakijan tämän hetkistä maksukyvyttömyyttä. Ennen merkinnän näkymistä hakija on saattanut ylivelkaantua jo huomattavasi, joka johtaa luotontarjoajan perimään lainaa ja ajaa lainansaajan syvempään velkaongelmaan.

 

Positiivisen luottorekisterin hyödyt

Positiivisesti luottorekisteristä hyötyisivät molemmat osapuolet, niin lainanottaja kuin lainanmyöntäjä. Mikään pankki tai rahoitusyhtiö ei halua myöntää lainaa, ellei ole varma hakijan riittävästä maksukyvystä tai säännöllisistä tuloista. Toisaalta lainanhakija ei aina pysty tarkasti arvioimaan omaa maksukykyään, vaan tarvitsee siihen ulkopuolisen arvion. Valitettavan usein myös lainanhakija voi peitellä maksuvaikeuksiaan liian pitkään, jolloin lainaa maksetaan uudella lainalla, niin kauan kunnes lainaa ei yksinkertaisesti saa enää mistään ja merkintä luottotietoihin tulee. Lainaa ilman luottotietoja ei myönnä yksikään pankki tai rahoitusyhtiö. Positiivisen luottorekisterin uskottaisiin olemassa olevien tietojen pohjalta poistavan ylivelkaantumista melko tehokkaasti.

Tällä hetkellä luotonantajat tekevät luottokartoituksen negatiivisen luottorekisterin sekä lainanhakijan antamien tietojen pohjalta – päätös luotosta perustuu pitkälti luottamukseen. Luotontarjoaja pyytää varsinkin suurempia lainoja haettaessa lainanhakijaa lähettämään liitteeksi esimerkiksi viimeisen palkkakuitin ja veloista verotuspäätöksen, mutta lainaprosessi liitteiden kanssa on hidas ja positiivisen luottorekisterin voimaan tullessa tästä voitaisiin luopua kokonaan.

Positiivisen luottorekisterin avulla kuluttajat pystyisivät osoittamaan todellisen, tämänhetkisen maksukykynsä lainantarjoajalle ja perustelemaan paremmin lainatarpeensa. Positiivinen luottorekisteri voi toki vaikuttaa lainansaantiin myös negatiivisesti, kun kuluttajan tiedot ovat laajemmin tarkasteltavana, mutta toisaalta yksi maksuhäiriömerkintä ei automaattisesti sulkisi kaikkia ovia.

 

Miksi Suomessa ei ole käytössä positiivinen luottorekisteri?

Negatiivisen luottorekisterin on uskottu riittävän ja pelkona on, että positiivisen luottorekisterin ongelmakohtia voisivat olla henkilötietoturva sekä yksityisyyden suoja. Nämä asiat tulisi tietenkin ottaa huomioon asian eteenpäin viemisessä. Nykyään digitalisaatio kehittyy huimaa vahtia, joten negatiivisen luottorekisterin kankeus olisi jo aika uudistaa vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia. Vero.fi esittää, että positiivisen luottorekisterin ylläpitäjäksi valittaisiin Tulorekisteriyksikkö.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on laatia hallituksen esityksen muotoon mietinnöt positiivista luottotietorekisteriä sekä maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi valmistellaan positiivisen luottotietorekisterin toiminnallista toteuttamistapaa ja luottotietorekisterin hallinnollista organisointia julkishallinnon sisällä. Valmistelussa selvitetään mahdollisuutta ottaa positiivinen luottotietorekisteri käyttöön vaiheittain siten, että rekisteri ainakin kuluttajaluottojen osalta voitaisiin ottaa käyttöön kevään 2023 aikana. Lähde: Oikeusministeriö

 

Lue myös:

Kilpailuta laina maksutta VertaaLainaa.fi palvelussa

Olemme 100% kotimainen palvelu, josta saat lainapäätöksen välittömästi.

Lainatarjoukset saat vain muutamassa minuutissa.

Pyydä lainatarjoukset tästä

Takaisin ylös
VertaaLainaa.fi