Positiivinen luottorekisteri auttaisi lainatarjousten antamisessa

Positiivinen luottorekisteri

Positiivisella luottorekisterillä eli Comprehensive Credit Reporting:lla (CCR) tarkoitetaan rekisteriä, jonka kautta pystytään näkemään henkilön kaikki tämän hetkiset avoimena olevat lainat. Positiivisen luottorekisterin tiedot eivät olisi kuitenkaan kenen tahansa näkyville, eikä niitä saisi tarkastella ilman kuluttajan lupaa. Järjestelmästä saatavaa tietoa saisi hakea ainoastaan kuluttajan suostumuksella maksukyvyn arviointiin. Tämä toimisi hyvin esimerkiksi tilanteessa missä pankki tai rahoitusyhtiö voisi tarkistaa positiivisesta luottorekisteristä lainanhakijan nykyiset velat, pääomat sekä tulot. Kuluttajalla olisi myös oikeus koska tahansa tarkastaa järjestelmän kautta omat tietonsa.

 

Suomessa on käytössä negatiivinen luottorekisteri

Suomessa ei kuitenkaan ole kyseistä järjestelmää, vaan lainanmyöntäjät käyttävät lainanhakijan maksukyvyn arviointiin ainoastaan negatiivista luottorekisteriä. Tämä tarkoittaa, että luotontarjoajat näkevät hakijan tiedoista mahdolliset maksuhäiriömerkinnät, jotka selviävät luottorekisterin kautta. Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa pysyy 2 – 4 vuotta eikä merkintää saa poistettua aikaisemmin, vaikka henkilön maksukäyttäytyminen muuttuisi parempaan suuntaan. Merkinnät luottotiedoissa leimaavat kuluttajan helposti huonosti raha-asiansa hoitavaksi henkilöksi, jolle ei voida myöntää lainaa, vakuutuksia, puhelinliittymää tai vuokra-asuntoa. Positiivinen luottorekisteri toisi kuluttajasta lainanmyöntäjän tietoon muutakin kuin velkaantumisen. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista missä positiivista luottorekisteriä ei ole käytössä. Muita maita Suomen lisäksi ovat Tanska ja Ranska.

Negatiivisen luottorekisterin käytön ongelmana on se etteivät tiedot ole ajantasaisia. Maksuhäiriömerkinnät tulevat luottorekisteriin useiden kuukausien viiveellä ja tuona aikana henkilö on voinut saada lainan jo useammasta paikasta ilman, että lainantarjoajalla on ollut tiedossaan lainanhakijan tämän hetkistä maksukyvyttömyyttä. Ennen merkinnän näkymistä hakija on saattanut ylivelkaantua jo huomattavasi, joka johtaa luotontarjoajan perimään lainaa ja ajaa lainansaajan syvempään velkaongelmaan. On syytä pohtia, olisiko pankin tai rahoituslaitokset helpompi antaa lainanhakijalle lainatarjous, jos käytössä olisi positiivinen luottorekisteri?

”Kuluttajien mahdollisuudet saada luottoa voivat rekisterin myötä parantua, mutta osalle kuluttajista huonontuakin. Luotonantajat pystyvät tulevaisuudessa hinnoittelemaan luoton tarkemmin asiakkaan todellista riskiä vastaavaksi. Tämä epävarmuuden poistaminen tulisi johtaa edullisempiin lainakustannuksiin. Toisaalta korkeampiriskisille asiakkaille asiakaskohtainen marginaali voi nousta”, sanoo selvityksestä vastannut tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen.

 

Positiivinen luottorekisteri Suomeen?

Positiivinen luottorekisteri on käsite, joka on herättänyt keskustelua Suomessa viime vuosina. Mutta mitä se itse asiassa tarkoittaa, ja miten se eroaa nykyisestä käytännöstä? Luottorekisterillä tarkoitetaan tietokantaa, joka sisältää tietoja henkilöiden luotoista ja muista veloista. Suomessa on pitkään käytetty niin sanottua negatiivista luottorekisteriä, joka rekisteröi tietoja henkilöistä, jotka ovat laiminlyöneet velvollisuuksiaan, kuten eivät ole maksaneet laskujaan ajallaan. Tämä järjestelmä on ollut tärkeä työkalu luotonantajille arvioidessaan lainan hakijan luottokelpoisuutta.

 

Mikä tekee rekisteristä ”positiivisen”?

Toisin kuin negatiivinen luottorekisteri, positiivinen luottorekisteri sisältää tietoa kaikista henkilön luotoista, olivat ne sitten ajantasaisesti maksettuja tai laiminlyötyjä. Tämä tarkoittaa, että rekisteri antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilön taloudellisesta historiasta ja nykytilanteesta, eikä vain mahdollisista maksuhäiriöistä.

 

Miksi positiivinen luottorekisteri on esillä Suomessa?

Positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa on perusteltu sillä, että se auttaisi torjumaan ylivelkaantumista ja parantaisi kuluttajien suojelua. Koska rekisteri tarjoaisi kattavamman kuvan henkilön velkaantumisesta, luotonantajat voisivat tehdä paremmin informoituja päätöksiä ja välttää myöntämästä lainaa henkilöille, jotka ovat jo ylivelkaantuneita.

 

Positiivisen luottorekisterin hyödyt

Positiivisesti luottorekisteristä hyötyisivät molemmat osapuolet, niin lainanottaja kuin lainanmyöntäjä. Mikään pankki tai rahoitusyhtiö ei halua myöntää lainaa, ellei ole varma hakijan riittävästä maksukyvystä tai säännöllisistä tuloista. Toisaalta lainanhakija ei aina pysty tarkasti arvioimaan omaa maksukykyään, vaan tarvitsee siihen ulkopuolisen arvion. Valitettavan usein myös lainanhakija voi peitellä maksuvaikeuksiaan liian pitkään, jolloin lainaa maksetaan uudella lainalla, niin kauan kunnes lainaa ei yksinkertaisesti saa enää mistään ja merkintä luottotietoihin tulee. Lainaa ilman luottotietoja ei myönnä yksikään pankki tai rahoitusyhtiö. Positiivisen luottorekisterin uskottaisiin olemassa olevien tietojen pohjalta poistavan ylivelkaantumista melko tehokkaasti.

Tällä hetkellä luotonantajat tekevät luottokartoituksen negatiivisen luottorekisterin sekä lainanhakijan antamien tietojen pohjalta – päätös luotosta perustuu pitkälti luottamukseen. Luotontarjoaja pyytää varsinkin suurempia lainoja haettaessa lainanhakijaa lähettämään liitteeksi esimerkiksi viimeisen palkkakuitin ja veloista verotuspäätöksen, mutta lainaprosessi liitteiden kanssa on hidas ja positiivisen luottorekisterin voimaan tullessa tästä voitaisiin luopua kokonaan.

Positiivisen luottorekisterin avulla kuluttajat pystyisivät osoittamaan todellisen, tämänhetkisen maksukykynsä lainantarjoajalle ja perustelemaan paremmin lainatarpeensa. Positiivinen luottorekisteri voi toki vaikuttaa lainansaantiin myös negatiivisesti, kun kuluttajan tiedot ovat laajemmin tarkasteltavana, mutta toisaalta yksi maksuhäiriömerkintä ei automaattisesti sulkisi kaikkia ovia.

 

Miksi Suomessa ei ole käytössä positiivinen luottorekisteri?

Negatiivisen luottorekisterin on uskottu riittävän ja pelkona on, että positiivisen luottorekisterin ongelmakohtia voisivat olla henkilötietoturva sekä yksityisyyden suoja. Nämä asiat tulisi tietenkin ottaa huomioon asian eteenpäin viemisessä. Nykyään digitalisaatio kehittyy huimaa vahtia, joten negatiivisen luottorekisterin kankeus olisi jo aika uudistaa vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia.

 

VertaaLainaa.fi kautta lainatarjoukset usealta lainantarjoajalta

Lainan hakeminen on monelle suomalaiselle tuttua, mutta parhaan lainatarjouksen löytäminen voi olla haastavaa. Eri pankkien ja rahoituslaitosten tarjoukset saattavat vaihdella suuresti, ja pienetkin erot lainaehtojen, kuten korkojen ja maksuaikojen, välillä voivat merkitä satojen tai jopa tuhansien eurojen eroja lainan kokonaiskustannuksissa.

VertaaLainaa.fi on palvelu, joka on erikoistunut lainojen kilpailuttamiseen ja vertailuun. Sen avulla lainanhakija voi yhdellä hakemuksella kilpailuttaa lainansa yli 25 eri pankin ja rahoituslaitoksen kesken. Näin hakija voi saada useita erilaisia lainatarjouksia ja vertailla niitä rauhassa keskenään.

Lainantarjoajat, jotka ovat mukana VertaaLainaa.fi palvelussa, pyrkivät antamaan hakijalle henkilökohtaisen lainatarjouksen. Tämä tarkoittaa, että lainaehdot räätälöidään hakijan taloudellisen tilanteen ja toiveiden mukaan.

Lainaa voi hakea VertaaLainaa.fi kautta summille 1000 – 60 000 euroa ja maksuaika voi olla 1 – 15 vuotta. Koska lainaehtoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten hakijan tulot, menot ja mahdolliset aiemmat lainat, on tärkeää, että hakija saa useita tarjouksia vertailtavakseen. Näin hän voi valita itselleen sopivimman lainan.

VertaaLainaa.fi
Logo