Ruuan ja energian hinnat nousussa

Bensan, ruuan ja energian hinta nousussa

Maailmantilanne on muuttunut hetkessä. Sota Ukrainassa järkyttää maailmaa ja turvallisuudentunnettamme koetellaan. Sodan vaikutuksen näkyvät järkyttävällä tavalla ukrainalaisten elämässä ja samalla vaikutukset heijastuvat myös muualle Eurooppaan. 

Sodan vaikutukset ovat laajat. Talouspakotteet Venäjälle ovat kauaskantoiset ja näkyvät ajan myötä myös Suomessa. Jo ennen sotaa Suomessa inflaatio oli kiihtymässä ja vaikutukset näkyivät jo heikentyneessä ostovoimassa. Näkemysten mukaan kuitenkin oli nähtävissä piristymistä talouskehityksessä, kun koronapandemian aiheuttamista rajoitteista luovuttiin maaliskuun alussa. Nyt ostovoiman pienentyminen näyttää vääjäämättömältä, kun talouspakotteet näkyvät Suomessa bensan hinnan nousuna, ruuan kallistumisena sekä energian hinnan kohoamisena.

Arvion mukaan ansiotasot nousevat tänä vuonna 2,5 – 3 prosenttia, mutta samanaikaisesti monen tuotteen hinnan ovat nousussa, joten ostovoima ei ansiotason nousunkaan johdosta pääse kasvuun. Jo ennen sotaa bensan hinta oli korkealla ja nyt vaikutus tulee näkymään myös ruuan ja energian hinnan nousussa. Kenelläkään ei ole näkemystä eikä tietoa, kauanko tilanne tulee jatkumaan, mutta nopeaa hintojen laskua ei ole näköpiirissä.

 

Säästöt turvana hintojen noustessa

Koronapandemian aikana olemme jo oppineet varautumaan ennalta arvaamattomiin tilanteisiin. Suurin vaikutus näkyy nyt kuluttajilla sähkölaskun nousussa ja bensan hinnassa, mutta selkeitä merkkejä on näkyvissä myös ruokakulujen korotuksena. Koronan aikana matkustaminen on jäänyt vähäiseksi, joten monella on kertynyt säästöjä. Kaikilla tilanne ei ole toki vastaavanlainen, mutta osalla kyllä. Säästöillä voi osittain kompensoida hintojen nousua, mutta mikään pitkäaikainen ratkaisu tämäkään ei voi olla, koska ajan myötä säästötkin hupenevat.

Säästöjen käytön lisäksi monessa kotitaloudessa joudutaan tarkastelemaan omaa kulutusta suurennuslasin kanssa. Säästöt antavat turvaa ja ostovoimaa, mutta kiihtynyt inflaatio heijastuu siitäkin huolimatta kuluttajan kukkarolle. Varsinkin eläkeläisillä ja matalapalkkaisimmilla aloilla toimivilla henkilöillä voi olla vaikea kompensoida hintojen nousua tuloillaan. Myöskään säästöt eivät ole riittävät hintojen nousuun nähden.

 

Sopimukset ja liittymät on hyvä kilpailuttaa uudelleen

Hintojen nousuun voi yksittäinen kuluttaja varautua, mutta mitään selkeää, nopeaa ratkaisua ei ole, varsinkin jos hinnat tulevat olemaan korkealla pidemmän aikaa. Kuukaudessa pystyy saamaan rahaa säästöön, mutta toki se vaatii muutoksia arkeen sekä aikaa kilpailuttaa eri tuotteet.

Selkein ratkaisu minimoida hintojen nousua omassa taloudessa, on kilpailuttaa vakuutukset, lainat, sähkö ja puhelinliittymät. Kilpailuttamisen kautta voi saada merkittävää koron alennusta lainaan. Viimeisen puolen vuoden aikana lähes puolet kuluttajaluoton ottaneista kilpailutti vanhan lainasopimuksensa uudelleen. Tämä johtui tärkeimpänä tekijänä siitä, että väliaikaisen korkokaton poistumisen jälkeen moni halusi varmistaa, että lainan korko pysyy väliaikaisen korkokaton jälkeenkin maltillisella tasolla.

Perheissä, joissa on useampi alaikäinen lapsi voi puhelinliittymät kilpailuttamalla saada säästöä noin 10 euroa per liittymä. Muutamankin kymmenen euron säästö voi olla huomattava, jos säästöjä täytyy kasvattaa. Sähkön kilpailuttaminen on toinen kohde, josta toivoisi saavan säästöä, mutta sopimusten kanssa kannattaa olla tarkkana. Sähkön hinta on noussut jo useamman kuukauden ajan, joten aikaisemmin solmimasi sähkösopimus voi olla edullisempi kuin mitä sähköyhtiöllä on nyt tarjottavanaan. Tarjoukset kannattaa kuitenkin pyytää, jotta oman sähkösopimus hintatason pystyy tarkastamaan.

Ruokamenoja pystyy pienentämään omilla valinnoillaan ja valmistamalla ruokaa mahdollisimman paljon itse. Ruokahävikkiin on myös syytä kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Mitä enemmän hävikkiä syntyy, sen paremmin pystyt säästämään ruokakuluissa ja luonnonvaroissa. Kun kiinnität huomiota ruuan kulutukseen pystyt säästämään kuukaudessa huomattavan summan ja loppujen lopuksi muutos ruokatottumuksissa on hyvin pieni.

 

Inflaation kiihtyminen näkyy kuluttajaluottojen nostossa

Asuntolainojen korot ovat olleet alhaisella tasolla vuosia. Nyt kuitenkin on merkkejä, että korot olisivat lähtemässä hienoiseen nousuun. Mitään suurta korotusta ei ole näköpiirissä, mutta muutamankin prosenttiyksikön nousu suuremmassa asuntolainassa voi olla huomattava.

Kuluttajaluottojen korko ovat pysyneet hyvin samalla tasolla eikä nähtävissä ole suurempaa nostopainetta. Kuluttajaluottojen korot pitää kurissa myös korkokattolaki, jonka määrittää, että lainan nimellinen korko saa olla korkeintaan 20 prosenttia ja lainan muut kulut maksimissaan 150 euroa vuodessa.

Hintojen nousun johdosta on ollut havaittavissa vilkkaampaa kuluttajaluottojen nostoa. Lainaa haetaan aikaisempaan enemmän, mikä viittaisi siihen, että hintojen nousua pyritään osittain paikkamaan lainalla. Jos lainaa tarvitsee akuuttiin tarpeeseen, sen ottamista ei ole syytä turhaan aikailla. Jos oma talous on vakaalla pohjalla ja maksuvara hyvä, on lainan ottaminen parempi vaihtoehto kuin taloudenhallinnan menettäminen. Pitkittynyt, heikko talous ajaa laskujen kasaantumiseen ja velkakierteeseen, mistä pois pääsy voi olla vaikeaa myöhemmin.

VertaaLainaa.fi
Logo