Kansaneläkeindeksiin sidottuihin sosiaaliturvaetuuksiin korotus

Indeksikorotus sosiaaliturvaetuuksiin

Eduskunnan ylimääräisessä kokouksessa on päätetty, että 1.8.2022 alkaen kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehdään korotuksia. Yksittäisen sosiaalietuuden korotus on elokuusta alkaen noin 3,5 prosenttia. 

Sosiaalietuuden tai eläkkeen saajan, jota korotus koskee ei tarvitse hakea ylimääräistä tarkistusta korotuksen johdosta, vaan etuuksien maksajat tekevät tarkistukset sekä mahdolliset korotuksen virkansa puolesta. Työeläkeindeksiin sidottujen eläkkeiden määriin esityksellä ei ole vaikutusta.

Ylimääräinen sosiaaliturvaetuuksien korotus on voimassa 1.8.2022 – 31.12.2022 välisen ajan. Seuraava tarkistusajankohta on 1.1.2023.

 

Korotukset vaikuttavat seuraaviin etuuksiin:

Yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 679,50 eurosta 703,45 euroon.

Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki ja peruspäiväraha on nyt 34,50 euroa ja ylimääräisen korotuksen myötä se nousee 35,72 euroon.

Eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä nousee 73 eurosta 75,58 euroon kuukaudessa.

Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle suurenee 18,15 e/kk ja yksinhuoltajalle 20,70 e/kk.

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 350,27 eurosta 362,61 euroon kuukaudessa.

Sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee noin eurolla 29,67 eurosta 30,71 euroon päivässä.

Itsenäisesti asuvan 18 vuotiaan opiskelijan opintorahaa korotetaan 253,69 eurosta 268,23 euroon ( ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023)

Lääkekustannusten vuosiomavastuuseen indeksinkorotus EI vaikuta. Lääkekatto pysyy samana eli 592,16 eurossa kalenterivuotta kohden.

 

Korotukset astuvat voimaan elokuun alussa 2022 ja ovat voimassa vuoden loppuun saakka

Korotetut etuudet vaikuttavat kuitenkin toisiinsa. Yksilön tai perheen saaman korotuksen lopullinen määrä siis vaihtelee ja on tapauskohtainen.

Kela ottaa etuuksien määrät huomioon tuloina, kun lasketaan yleisen asumistuen tai eläkkeensaajan ratkaisuja. Tästä syystä on hyvä huomioida, että yleisen asumistuen määrä saattaa laskea indeksikorotuksen myötä. Tarkemmat etuuksien euromäärät sekä tulorahat löydät Kelan sivuilta

Indeksikorotuksella halutaan turvata pienituloisten maksukyky inflaation aikana. Nyt olemme jo saaneet huomata, kuinka muun muassa inflaation kiihtyminen on vaikuttanut bensan ja ruuan hintojen nousuun. Ennätyksellisen korkea inflaatio heijastuu kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan ja ensimmäisenä hintojen nousu vaikuttaa kaikista pienituloisempiin. Tästä syystä korotus oli tarpeellinen ja ajankohtainen.

 

Liitteet:

Valtioneuvosto: Sosiaaliturvaetuukisen indeksikorotuksella turvataan pienituloisten maksukykyä inflaation aikana

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan elokuussa 3,5 %

VertaaLainaa.fi
Logo