Lainan vakuudet

vakuudet

Lainan vakuudet voi olla henkilötakaus, omatakaus, valtion takaus tai reaalivakuus.

Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin eri takaus vaihtoehdoista.

 

Mitä tarkoitetaan henkilötakauksella?

Henkilötakauksella tarkoitetaan, että päävelallisen lisäksi lainasta on vastuussa myös toinen henkilö. Vastuullisuus lainasta on yhtä lailla molemmilla henkilöillä, vaikka ensisijaisesti velallinen vastaa lainan takaisinmaksusta. Jos päävelallinen ei syystä tai toisesta pysty maksamaan lainaa ajallaan, siirtyy takaisinmaksu henkilötakaajalle.

Henkilötakaajana voi toimia kuka vaan täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jolla on puhtaat luottotiedot sekä riittävä maksukyky. Usein henkilötakaajana päävelalliselle toimii avo- tai aviopuoliso, ystävä tai sukulainen. Henkilötakaajaksi lähdetään läheiselle ihmiselle, mutta on hyvä muistaa että takaukseen liittyy aina omat riskit. Jos päävelallinen jättää lainan maksamatta, voi takaaja joutua lainan kanssa omiin henkilökohtaisiin vaikeuksiin.

Henkilötakaajalla on oikeus tietää millainen on velallisen maksukyky hoitaa laina suunnitelman mukaisesti ja tarvittaessa takaaja voi lainan takaisinmaksunaikana tarkistaa pankin kautta, miten päävelallinen on laina-asioitaan hoitanut.

VertaaLainaa.fi vertailupalvelustamme lainaa hakiessasi voit hakea lainaa joko yksin ilman henkilötakausta, tai yhdessä toisen yhteisvastuullisen hakijan kanssa.

 

Mikä on omatakaus?

Omatakaus on pankin tai rahoitusyhtiön myymä lisävakuutus lainalle. Kyseinen omavakuus toimii turvana lainan takaisinmaksussa. Jos velallinen ei pysty maksamaan lainaa takaisin, vakuutusyhtiö korvaa lainanmyöntäjälle enintään lisäpalveluna ostetun omatakauksen suuruisen summan. Omatakaukseen liittyy erilaisia ehtoja, jotka vaihtelevat pankkien välillä. Lainan ottamisen yhteydessä kannattaa lainantarjoajalta kysyä asiasta tarkemmin.

 

Millaisen lainaan voi saada valtion takauksen?

Suomessa valtiontakaus on keskeinen osa asunto- ja opintolainajärjestelmää. Kun nuori aikuinen harkitsee ensiasunnon ostoa, hänellä on mahdollisuus saada asuntolainalle valtiontakaus, mikä voi kattaa enintään 85% asunnon hankintahinnasta. Tämä takaus vähentää pankin riskiä ja helpottaa lainan saantia, erityisesti niille, jotka eivät välttämättä pysty tarjoamaan muita vakuuksia. Samalla opiskelijat voivat hakea opintolainaa kattaakseen opiskelun aikaisia elinkustannuksiaan. Tämä laina on edullinen rahoitusmuoto, joka on osa opintotukijärjestelmää. Valtiontakaus molemmissa lainamuodoissa tarkoittaa, että valtio sitoutuu maksamaan lainan takaisin pankille, jos lainanottaja ei siihen kykene.

 

Mikä on reaalivakuus?

Reaalivakuudella tarkoitetaan, että velkaa vastaan osoitetaan jokin velallisen omaisuus. Omaisuus voi olla kiinteistö, metsä, arvopaperit tai jokin muu varallisuus. Toisin kuin henkilötakauksessa, jossa molemmat osapuolet ovat 100 % vastuussa lainasta, on reaalivakuuksilla erilainen vakuusarvo. Esimerkiksi kiinteistöissä se on 70 %, arvopapereissa 50 % ja metsässä 60 %.

Reaalivakuudet pienentävät pankkien ja rahoitusyhtiöiden luottotappioriskiä vakuudettomissa lainoissa, jos velallinen ajautuu maksukyvyttömäksi.

 

Entä, jos lainaa varten ei saa henkilötakausta tai vakuuksia?

Pankit ja rahoitusyhtiöt myöntävät monenlaista lainaa ilman vakuuksia. VertaaLainaa.fi sivustolla on esiteltynä muun muassa Morrow Bankin joustolaina, johon hakija ei tarvitse henkilötakausta tai vakuuksia laisinkaan. Sivustolla on kattava artikkeli myös Aktian ja POP Pankin vakuudettomista lainoista. Vakuudettomat lainat ovat pankkien ja rahoitusyhtiöiden myöntämiä kulutusluottoja, joustoluotoja sekä pikavippejä.

Monelle lainanhakijalla henkilötakaajan pyytäminen on kynnyskysymys, eikä sitä haluta tehdä ellei ole pakko. Lainaprosessi on myös nopeampi vakuudettomassa lainassa, koska henkilötakaajan tietoja ei tarvitse tarkistaa. Myös reaalivakuuksien riittävyys ei kaikkien lainanhakijoiden kohdalla ole mahdollista.

Kuka voi hakea lainaa ilman vakuuksia?

Laina voidaan myöntää hakijalle ilman vakuuksia tai henkilötakausta, jos lainanottaja pystyy todentamaan säännölliset ja riittävät tulot. Pankeille ja rahoitusyhtiöille, jotka myöntävät lainaa on tärkeää, että hakijalla on vakituinen työ, jolloin jatkuvat tulot on turvattu. Hakijalla ei saa olla tiedoissaan maksuhäiriömerkintöjä tai liikaa perintävelkaa. Tämä antaa hakijasta epäluotettavan kuvan, jolloin lainanmyöntäjällä herää epäilys kykeneekö velallinen maksamaan lainan sovitusti. Hakijalla on myös oltava Suomen kansalaisuus tai vakituinen osoite Suomessa.

VertaaLainaa.fi
Logo