Vuokravakuus vuokra-asuntoon

Vuokravakuus vuokra-asuntoon

Lähes kaikki vuokranantajat vaativat vuokralaiselta takuuvuokran. Vakuuden tarkoituksena on turvata vuokranantajan asema, jos asunnon kunnossa on huomautettavaa. Vuokravakuudella voidaan kattaa mahdolliset asunnossa tehtävät korjaukset, jotka ovat syntyneet vuokralaisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuuden arvo ja vakuusmuoto ovat aina sopimuskohtaisia ja neuvoteltavissa vuokranantajan kanssa. Takuuvuokra palautetaan vuokrasuhteen päättymisen ja asunnon tarkistuksen jälkeen vuokralaiselle.

 

Vuokravakuuden maksaminen rahana

Perinteisesti vuokravakuus maksetaan rahavakuutena vuokranantajan pankkitilille. Vakuuden maksupäivä sovitaan yleensä vuokrasopimuksen yhteydessä ja rahavakuuden suuruus on tyypillisesti kahden tai kolmen kuukauden määrää vastaava summa. Esimerkiksi vuokra-asunnossa, jossa vuokra on 650 euroa kuukaudessa kahden kuukauden takuuvuokraa vastaava rahavakuus on 1300 euroa. Vuokrasuhteen päättymisen jälkeen vuokranantajan tulee palauttaa summa asunnosta pois muuttavalle vuokralaiselle ellei asunnon kunnossa ole huomautettavaa.

 

Vuokravakuuden tallettaminen

Vuokravakuuden voi tallettaa vuokralaisen avaamalle käyttötilille ja pantata se panttaussopimuksella. Panttauksen johdosta vuokralainen ei voi käyttää tiliä vuokrasuhteen aikana. Rahat voi nostaa tililtä vasta, kun vuokrasuhde päättyy ja vuokranantaja vapauttaa allekirjoituksellaan panttauksen. Jos vuokra-asunnon tarkistuksen yhteydessä vuokralainen on laiminlyönyt asuntoa, on vuokranantajalla oikeus nostaa pantatut rahat pankista asunnon remontointia varten.

 

Vuokravakuus henkilötakauksella tai lainarahalla

Henkilötakaajaksi vuokravakuuksien kohdalla käy esimerkiksi vanhemmat, sukulainen tai ystävä. Vuokralaisen henkilötakaajina voi toimia myös useampi henkilö.

Henkilötakaus mahdollistaa vakuutta laajemman korvausvastuun, koska takaukseen ei sovelleta laissa säädettyä enimmäismäärää. Takaaja vastaa vuokralaisen laiminlyönnistä asuntoa kohtaan omavelkaisesti.

Hyvin harvoin takuuvuokra maksetaan lainarahalla, mutta toki tämäkin on mahdollista. Vuokranantaja ei kysele, mistä tarvittava takuuvuokra on hankittu ja lainan ottaminen takuuvuokran maksamiseksi on täysin sallittua.

Netistä saa lainaa ilman vakuuksia tai henkilötakausta vuokravakuuden verran jopa päivän viiveellä. Tyypillisesti laina otetaan takuuvuokraa varten tilanteessa, missä lähipiiristä ei löydy sopivaa henkilötakaajaa, Kelan vaatimukset vuokravakuudelle ei täytä eikä tilitä löydy tarvittavaa kahden tai kolmen kuukauden takuuvuokraa.

Yli tuhannen euron takuuvuokran maksaminen on kuitenkin melko suuri summa monelle vuokralaiselle eikä säästöissä ole välttämättä tarvittavaa summa silloin, kun sopiva asunto löytyy. Usein lainatuotteeksi valitaan kertaluontoisesti tilille maksettava kulutusluotto tai jatkuva joustoluotto. VertaaLainaa.fi vertailupalvelun kautta voi kilpailuttaa molemmat edellä mainitut lainatuotteet.

Kulutusluottoa voi hakea mihin vuorokauden aikaan tahansa alkaen 100 eurosta ylöspäin. Lainahakemuksen käsittelyaika on lyhyt ja keskimäärin myönnetty laina maksetaan tilille jo seuraavana päivänä. Näin vuokralainen saa tarvittavaa lainaa heti takuuvuokraa varten eikä asunto mene toiselle asunnon hakijalle. Takaajia tai vakuuksia ei lainalle tarvita.

Joustoluotto on laina, johon määritellään nostoraja. Nostoraja voi olla jopa tuhansia euroja ja riippuu haettavasta summasta. Joustoluottoa asiakas voi nostaa tarvittavan summa tililleen ja jättää loput luotosta myöhempää käyttöä varten. Maksettuaan lainaa takaisin, vapautuu luottoa uudelleen käyttöön ilman uuden sopimuksen laatimista.

 

Vuokravakuuden maksaminen Kelan maksusitoumuksella

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea perustellusta syystä vuokravakuutta varten. Vuokravakuus myönnetään ensisijaisesti maksusitoumuksena. Tilanteet, missä Kelan myöntämä maksusitoumus on mahdollinen, ovat muun muassa terveydelliset syyt, avo- tai avioero, asunnottomuus, perheen koossa tapahtuva muutos, työpaikan saaminen toiselta paikkakunnalta tai tutkintoon johtavan opiskelupaikan saaminen toiselta paikkakunnalta.

Kelan myöntää perustoimeentulotukea vuokravakuutta varten. Vuokralaisen tulee toimittaa tähän tarkoituksen laadittu hakemus, jossa arvioidaan ensin, onko henkilöllä oikeus perustoimeentulotukeen. Jos perustellut perustoimeentulotuelle on, voidaan käsittelyyn ottaa varsinainen vuokravakuushakemus. Jos vuokralainen antaa valtuutuksen, Kela voi maksaa perustoimeentulotuen asumismenojen osuuden suoraan vuokranantajan tilille. Vuokranmaksun laiminlyöntiin liittyvissä asioissa vuokranantaja voi pyytää Kelalta maksun siirtämistä itselleen. Tällöin molempia osapuolia kuullaan. Käsittelyaika on noin 1 – 2 kuukautta.

 

Takausvakuus ja vakuuspalvelut

Takausvakuus haetaan pankin sijaan vakuutusyhtiöltä. Tyypillisesti tämän tyyppisen vakuuden hakee yritys, joka haluaa vapauttaa pankin myöntämään lainaa yritystoiminnan laajentamiseen tai uusiin investointeihin. Yleisimmin takausvakuus on käytössä rakennusalalla, mutta kyseistä vakuutta voi käyttää myös yksityishenkilöt siinä määrin, mitä sitä on tarjolla. Vaihtoehtoja Suomessa on vielä melko vähän käytettävänä ja huonosti yksittäisille vuokralaisille tarjolla.

Takausvakuutus on omavelkainen takaus, joka annetaan vuokrasopimukseen perustuvien vuokralaisen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi. Vakuutuksenottajana on vuokrasopimuksen mukainen vuokralainen ja edunsaajana on vuokrasopimuksen mukainen vuokranantaja. Takaus annetaan vuokralaiselta vaadittavan rahavakuuden sijaan.

VertaaLainaa.fi
Logo