Yleisimmät yritysmuodot

yritysmuodon valinta

Yritysmuodot – Mikä sopii juuri sinulle?

Käymme tässä artikkelissa läpi eri yritysmuotoja ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen millainen yritysmuoto sinun olisi sopiva valita, kun olet perustamassa yritystä?

Käydään alkuun läpi millaisia yritysmuotoja Suomesta löytyy ja mitkä niistä ovat suosituimpia?

Suomessa on useita erilaisia yritysmuotoja ja sen millaisen yritysmuodon yrittäjä valitsee vaikuttaa muun muassa yrityksen tulevaisuuden näkymät, odotetaanko yritykseltä tasaista kasvua vai onko yrityksen tarkoitus olla vain sivutoimista bisnestä tai pienimuotoisesti yksin toteutettuna. Yritysmuodon valintaan vaikuttaa myös, kuinka paljon yrittäjä haluaa käyttää aikaa hallinnollisiin töihin suhteessa tulokseen.

Patentti – ja rekisterihallinnon tilastoinnin mukaan Suomeen on rekisteröity eniten osakeyhtiöitä. Heti hyvänä kakkosena tulee yksityiset elinkeinoharjoittajat. Rekisteristä löytyy myös asunto-osakeyhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, avoimia yhtiöitä sekä osuuskuntia. Yritysten tarkemmat lukumäärät voit katsoa kaupparekisteristä.

Tilastoinnin perusteella voimme päätellä, että ylivoimaisesti eniten Suomeen on rekisteröity osakeyhtiöitä sekä yksityisiä elinkeinoharjoittajia. Tästä syystä olisikin hyvä tarkastella tarkemmin näitä kahta yritysmuotoa.

 

Yksityinen elinkeinoharjoittaja käyttää usein toiminimeä

Yksityisellä elinkeinoharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii ammatti- tai liikkeenharjoittajana. Henkilö toimii ilman toista yhtiökumppania. Yksityinen elinkeinoharjoittaja ei voi maksaa itselleen palkkaa samalla tavalla kuin esimerkiksi osakeyhtiömuodossa. Toiminimellä toimiva henkilö sen sijaan voi nostaa itselleen rahaa yksityisottoina. Tällöin elinkeinotoiminnan tulos verotetaan kokonaisuudessaan elinkeinoharjoittajan tulona. Tyypillisesti yksityisenä elinkeinoharjoittajana toimii parturi-kampaajat, sähköasentajat, hierojat tai esimerkiksi rakennus- ja siivousalan yksinyrittäjät. Mikään ammattiala ei kuitenkaan sulje pois toiminimiyrittäjyyttä. Henkilöllä voi olla palveluksessaan myös työntekijöitä ja toiminimen voi perustaa yhdessä oman puolison kanssa, mutta toiminta tulee rekisteröidä toisen osapuolen nimiin. Yrityksen pyörittäminen yhdessä puolison kanssa vaikuttaa kuitenkin molempien verotukseen.

Yksityisen elinkeinoharjoittajan yritysmuoto sopii henkilölle, jonka:

 • yritystoiminta on pienimuutosta ja liiketoiminnan odotetaan pysyvän tasaisena jatkossakin
 • toiminnan aloittamisen kustannukset ovat matalat eikä suurempia investointeja ole tiedossa
 • henkilö työllistää vain itsensä.

Yksityisen elinkeinoharjoittajan, josta käytetään nimitystä toiminimiyrittäjä, toiminimi, tmi tai yksityisliike tulee toiminnan aloittamiseksi täyttää perustamisilmoitus.

Toimi seuraavasti:

 • Täytä perustamisilmoitus kaupparekisterissä
 • Rekisteröinnin jälkeen saat saa Y-tunnuksen
 • Y-tunnuksen avulla ilmoittaudut verohallinnon sivuilla arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin sekä työnantajarekisteriin.

Tarkemmat ohjeet Verohallinnon sivuilta – näin perustat yrityksen ja huolehdit veroista.

 

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön toimintamalli perustuu siihen, että osakkeenomistajat ovat vastuussa yrityksestä vain sijoittamallaan pääomalla. Osakkeenomistajien varat ovat erilliset yhtiön varallisuudesta. Osakeyhtiön perustaminen sopii henkilölle, jonka tavoitteena on liiketoiminnan kasvu sekä suuremmat investoinnit. Osakeyhtiötä kannattaa myös harkita vakavasti, jos yrityksen perustamisvaiheessa toiminnan aloittamiseen tarvitsee yrityslainaa tai muuta suurempaa rahoitusta.

Osakeyhtiön yhtenä etuna on, että jos yhtiö syystä tai toisesta myöhemmin ajautuu konkurssiin, on osakkeenomistaja vastuussa yrityksen veloista ja yhtiön toiminnasta vain sijoittamansa pääoman verran. Rikosoikeudellisesta vastuusta osakeyhtiö ei kuitenkaan pelasta.

Osakeyhtiön tuloksen kasvattaminen motivoi yrittäjää, koska mitä parempaa tulosta yritys tekee sen enemmän varallisuutta se yrittäjälle kartuttaa. Yrittäjä saa itse määrittää, minkä verran nostaa palkkaa ja jättääkö loput osakeyhtiöön kasvattamaan myöhemmin nostettavaa osuutta.

Jos liiketoiminnan tarkoitus olla tuloksellista, menestykseen ja kasvuun tähtäävää on osakeyhtiön perustaminen silloin järkevämpi vaihtoehto. Osakeyhtiöön kohdistuu toki enemmän hallinnollista ja byrokraattista työtä kuin toiminimen pyörittämiseen, mutta usein osakeyhtiön kohdalla kirjanpitäjä palkataan vastaamaan muun muassa verotukseen liittyvistä asioista.

On myös hyvä muistaa, että esimerkiksi toiminimen voi muuttaa myöhemmin osakeyhtiöksi.

Toimi näin, jos olet perustamassa osakeyhtiötä:

 • Tee alkuun perustamisilmoitus. Saat Y-tunnuksen.
 • Perustamisilmoituksen yhteydessä ilmoitta yritys Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin
 • Rekisteröinnin jälkeen uuden osakeyhtiön täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan.

Tarkemmat ohjeet ja perustamisilmoituksen saat YTJ: n sivuilta.

Tiedot, mitkä osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan ovat:

 • osakeyhtiön toiminimi, toimiala, tilikausi, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet ja niiden toimialat
 • osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan nimet ja henkilötunnukset
 • mahdollisten tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.
VertaaLainaa.fi
Logo