Yritysten haasteet koronapandemian aikana

Yritysten haasteet koronapandemian aikana

Yrityksiä on koeteltu nyt koronapandemian (COVID-19) aikana ennennäkemättömän kovalla kädellä. Yritykset ovat saaneet tuntea maailmanlaajuisesti kriisin vaikutukset ja joukossa on enemmän häviäjiä kuin voittajia. Tehtaat ovat saaneet sulkea ovensa joksikin aikaa tai kokonaan, ravintolat ovat olleet suuressa ahdingossa asiakaskadon sekä tiukkojen rajoitusten vuoksi, toimitusketjut ovat häiriintyneet pahoin ja yritysten kassa ammottaa tyhjyyttään.

Yritysten haasteet koronapandemian aikana ovat olleet moninaisia ja laajoja. Monen yrityksen on täytynyt käyttää kaikki luovuus uusien toimintatapojen luomiseen, mutta ovatko toimet olleet riittäviä?

Yrittäjät ovat joutuneet venymään pandemian aikana äärirajoilleen. Aktiivisia päätöksiä on joutunut tekemään STM:n ilmoittaminen rajoitustoiminen mukaan sekä kasvattamaan todellista sietokykyä, jotta kassavirran on saanut pysymään edes kohtuullisella tasolla.

 

Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus etusijalla

Yritykset ovat joutuneet laittamaan asiakkaiden sekä omien työntekijöidensä turvallisuuden etusijalle, vaikka taloudelliset menetykset ovatkin samalla olleet tiedossa. Turvallisen työilmapiirin luomiseksi ihmiset odottavat niin työnantajalta kuin palveluntarjoajalta selkeitä linjauksia. Suomalaiset ovat kuuliaista kansaa – kun ohjeet annetaan, niitä myös noudatetaan. Monessa yrityksessä ongelmaksi on kuitenkin muodostunut epäselvät ohjeet sekä rajoitusten nopea tiukentuminen. Kriisiaikana työnantajan täsmälliset ohjeet rauhoittavat vallitsevaa epävarmaa tilannetta ja antaa asiakkaille sekä henkilökunnalle turvallisen tunteen työskennellä sekä asioida yrityksessä. Tasapainon löytäminen muutoksien edessä sekä normaalin toiminnan säilyttämisessä on pieni, mutta sitäkin tärkeämpi.

Siinä määrin, missä se on ollut mahdollista monessa yrityksessä on hyödynnetty etätyömahdollisuutta ja taukotilojen käytön porrastamista. Asiakaskohtaamisia on ohjattu puhelinvaihteisiin ja maskin käyttöä on suositeltu vahvasti asiakastapaamisissa.

 

Liiketoiminnan muutokset

Aina yrittäjä ei voi pelkästään omaa toimintaansa muuttamalla parantaa selviytymismahdollisuuksiaan. Monen yrittäjän toiminta on kiinni tuonnista. Jos kukkakauppa ei saa kukkia ajallaan tyssää toiminta alkujaan siihen ja samoin käy huonekaluja valmistavalle yritykselle. Vastaavia esimerkkejä olisi monia. Tällaisissa tilanteissa yrittäjän käden on aika pitkälti ns. sidotut, mutta jotain saattaa olla tehtävissä.

Yrittäjän tulee ennakoiden harkita vaihtoehtoisia ketjuja ja tavaran toimittajia. Samalla kun yritys toimii jo solmittujen sopimusten turvin, kannattaa pitää silmät auki muihin tavarantoimittajiin ja urakoitsijoihin. Tuotantolaitoksen vaihtaminen toiseen ei välttämättä käy käden käänteessä, mutta toisaalta koronapandemia on tuonut markkinoille nopeaakin joustoa. Tällaiset nopeat muutokset auttavat yrityksiä selviämään pahimmasta kriisistä niillä aloilla joilla yrityksen toiminnan jatkuminen on tavaran toimittamisesta kiinni.  Yritysten, joilla on joustavat järjestelyt tuotantolaitosten kanssa tehdä ostopäätöksiä ja logistiikan tarjoajien kanssa, tulisi pohtia kriisin jälkeisiä skenaarioita kysynnän nousun vauhdittamiseksi.

 

Pitkän tähtäimen suunnitelmat

Nyt aloittelevalta yrittäjältä kuin jo kauan yrittäjänä toimineelta henkilöltä on vaadittu raudan lujia hermoja ja päättäväisyyttä. Yrittäjän on kuitenkin hyvä muistaa, että hampaat irvessä ei yritystoimintaa kannata jatkaa, jos tulevaisuuden näkymät eivät näytä valoisalta. Monelle yrittäjälle luovuttaminen ei ole vaihtoehto, mutta on viisasta itsensä ja työntekijöiden puolesta tehdä päätös yritystoiminnan lakkauttamiseen, jos kassavarat on lopussa eikä mahdollisuuksia toiminnan jatkamiseen näytä enää olevan.

Yrittäjän tulee selvittää tarkoin koronapandemian vaikutukset yrityksen budjettiin sekä liiketoimintasuunnitelmaan. Näiden arviointien perusteella on järkevää miettiä yrityslainan hankkimista tai yrityksen jo otettujen velkojen uudelleenjärjestelyä. Kannattaa myös hakea yrityksille tarjolla olevia hallituksen linjaamia tukipaketteja sekä miettiä pankkien ja sijoittajien ylimääräisiä luottotukia.

Toivottavaa olisi, että tämän vuoden 2021 loppuun mennessä rokotteiden turvin voitaisiin palata normaaliin elämään ja yritykset niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti selviäisivät koronan tuomista vaurioista uuteen nousuun. Vielä on vaikea sanoa, miten pandemia pidemmällä aikavälillä vaikuttaa yritysten jatkuvuuteen ja kuka selviää maaliin asti. Toivottavaa olisi myös, että hallituksen tarjoamilla tukipaketeilla olisi tarvittava apu, jotta yritykset voisivat jatkaa joten kuten toimintaansa kunnes rajoituksia puretaan hallitusti ympäri Suomen. Monien asiantuntijoiden näkemysten mukaan kesä tuo helpotusta koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

VertaaLainaa.fi
Logo