Avioeron hinta – Parisuhteen ongelmatilanteet

Yhteinen laina ja avioero

Lainanoton yhteydessä lainaturvalla tai vakuutuksella voidaan minimoida riskit, jos velallinen joutuu työttömäksi, sairastuu tai puoliso kuolee, mutta avioeron astuessa voimaan, mikään vakuutus ei korvaa menetyksiä tai taloudellisia muutoksia. Velallisen suurin riski on usein avioero, mikä kannattaa ottaa huomioon puolison kanssa silloin, kun kaikki parisuhteessa on hyvin. Avioeron jälkeen yhteisen lainan pois maksaminen voi olla haasteellista, minkä vuoksi laina-asiat on hyvä laittaa kuntoon jo aikaisemmin. Avioerolle voi tulla kova hintalappu, jos avioehtoa ei ole laadittu tai asioista ei ole sovittu tarkemmin jo yhteiselon aikana.

 

Eroon päädytään Suomessa entistä useammin

Avioeron hinta riippuu perheen koosta, pariskunnan yhteisestä lainasta sekä yhteisestä omaisuudesta. Avioero ja lainat ovat luonnollisesti arka aihe, mistä ei haluttaisi puhua, kun asiat ovat mallillaan. Moni pariskunta myös ajattelee ettei asia koske heitä. Tähän mielikuvaan ei kannattaisi kuitenkaan kovin vahvasti tuudittautua, koska elämän kulusta ei koskaan voi sataprosenttisesti tietää. Fakta on kuitenkin se, että esimerkiksi vuonna 2019 avioeroon päätyi 13 365 avioliittoa (stat.fi) ja koronakevään 2020 aikana avioerohakemuksia jätettiin edelliseen vuoteen verraten 30 prosenttia enemmän. Väestöliitosta Minna Jaakkola kertoo, että pienten lasten vanhemmat päätyvä aiempaa useammin avioeroon. Tällöin ollaan väsyneempiä, kiireisempiä ja näin tulee helpommin riitoja. Suomessa avioerot on yleisempiä kuin keskimäärin Euroopassa. Joka neljäs rekisteröity avioliitto päättyy eroon. Tilastot puhuvat karua kieltä ja riski eroon on suurinta heti avioliiton ensimmäisinä vuosina.

 

Puhukaa avioliitossa myös ikävistä asioista

Parisuhteessa tulisi puhua niin hyvistä kuin huonoistakin asioista. Tämä jo itsessään vahvistaa parisuhdetta. Kuitenkin moni suhteessa miettii ja pelkää muun muassa toisen kuolemaa tai parisuhteen päättymistä. Sanomalla tuntemuksistaan ääneen, helpottaa se huomattavasti asian käsittelyä. Asiantuntijoiden neuvona usein onkin, että keskustelkaa ikävistä asioista kuten avioerosta rakastuneena. Riidan keskellä toista tulee loukattua pahemmin kuin oikeasti tarkoittaa eikä kipeistä asioita saada sovittua. Tällöin molemmat osapuolet ovat vain puolustuskannalla eikä sopua saada aikaiseksi.

Puhukaa reilusti ja rehellisesti talouteen liittyvistä asioista. Onko joku asia mikä puolison rahankäytössä ärsyttää? Onko toinen tarkempi raha-asioissa kuin toinen? Sekä olisiko ennen naimisiinmenoa hyvä laatia avioehto tai erillinen sopimus, missä mietittäisiin, miten mahdollisen avioeron jälkeen omaisuus jakautuisi? Ellei asioista puhu saattaa ne kuitenkin hiertää suhdetta ja myöhemmin tulla esiin turhan suurena kiukkuna, milloin rakentavaa keskustelua ei saada aikaiseksi.

Monessa avioliitossa raha-asiat on ratkaisu yhteisellä tilillä, mihin molemmat laittavat palkkapäivänä tietyn summan rahaa. Tältä tililtä maksetaan laskut, lainanlyhennykset, ruokaostokset sekä perheen lasten vaateostokset ja harrastusmenot. Erilaiseksi tilanteen tekee asia silloin, jos puolisoiden tulot ovat eri suuruiset. Esimerkiksi, jos toinen osapuoli on perheen lasten kanssa kotona vanhempainvapaalla. Tällöin voidaan miettiä esimerkiksi tiettyä prosenttiosuutta tuloista, mikä laitetaan yhteisten taloudellisten asioiden hoitamiseen. Tämä lisää puolisoiden keskinäistä luottamusta ja ehkäisee riitatilanteiden kärjistymistä, koska helposti riidan aikana toinen osapuoli voi ottaa valttikortikseen sen, että hän maksaa yhteisistä menoista enemmän kuin toinen.

 

Riski avioeroon on avioliiton alkuvuosina tilastollisesti suurin

Niin kuin aikaisemmin todettiin, ensimmäisten avioliittovuosien aikana liiton päättyminen eroon on todennäköisintä. Toinen kriittinen vaihe on, kun lapset ovat pieniä ja työelämän vaatimukset painaa päälle. Usein ensimmäisten avioliittovuosien aikaan myös lainaa on otettu yhdessä eniten. Suuri asuntolaina hiertää parisuhdetta, varsinkin jos toinen vanhemmista on lasten vuoksi kotona ja toinen painaa pitkää päivää töissä, jotta lainanlyhennyksen saadaan ajoissa maksettua.

Ennen parisuhdeongelmien kasaantumista tulisi vetää syvään henkeä ja istua saman pöydän ääreen pohtimaan yhteistä tulevaisuutta. Yhtenä molempia osapuolia hyödyttävänä ratkaisuna nähdään usein avioehdon laatiminen. Avioehdon ei tulisi missään nimessä olla puolisoa loukkaava tai luottamuspulaa herättävä asia, vaan että avioehdolla halutaan luoda turvaa molemmille, jos eroon myöhemmin päädytään. Avioehdolla pyritään selkeyttämään puolisoiden varallisuussuhteita avioliiton päättyessä tai puolison kuollessa. Tällöin avioeron hinta pysyy molemmilla osapuolilla kohtuullisena. Avioehto ehkäisee monia juridisia haasteita avioeron jälkeen eikä eripuraa aiheuttavissa tilanteissa päädytä niin usein oikeustaloon selvittelemään asioita.

Avioehdolla on merkitystä myös silloin, jos toinen puoliso kuolee. Mikäli molemmilla puolisoilla on omia lapsia, avioehdolla voidaan esimerkiksi varmistaa, että omat lapset perivät kaiken omaisuuden eikä sitä avio-oikeuden nojalla siirry eloonjääneelle puolisolle ja sitä kautta hänen lapsilleen. Avioehto lisäksi tarjoaa suojaa toiselle osapuolelle, jos puoliso velkaantuu tai hänen esimerkiksi toiminimellä toimiva yritys ajautuu konkurssiin.

 

Avioero ja yhteisen lainan maksaminen

Jos kuitenkin käy niin ikävästi, että eroon päädytään kaikesta huolimatta ja yhteistä lainaa on maksettavana, jaetaan se avioparin kesken. Asiaa monimutkaistaa toki se, että jos kyseessä on asuntolaina ja toinen osapuolista haluaa laittaa asunnon myyntiin ja toinen jäädä kiinteistöön asumaan. Tällaisessa tapauksessa taloon asuvan osapuolen tulisi ottaa asunnosta pois lähtevän laina itselleen. Asunnosta pois lähtevä osapuoliso siis myy oman osuutensa toiselle osapuolelle yhteisymmärryksessä. Asuntoon jäävän henkilön tulee kuitenkin laskea tarkkaan, onko hänellä varaa lunastaa toisen puolen velkaosuus, koska lainamäärä tällaisessa tilanteessa kaksinkertaistuu.

Jos laina on toisen henkilön nimissä, ei avioerossa lainaa katsota yhteiseksi. Poikkeuksena omiin nimiin otettuun velkaan voidaan kuitenkin tulkita sellainen laina, joka on tarkoitettu yhteisen talouden tai elämän hyväksi. Tällainen laina voi olla esimerkiksi kulutusluotto, joka on otettu yhteistalouden hankintoihin, kuten pesukoneen, sohvaryhmän ostoon, kodin remontoimiseen tai muuhun suurempaan hankintaan.

 

Lainaa avioeron jälkeen

Avioeron jälkeen jompi kumpi tai molemmat osapuolet muuttavat pois yhteisestä kodista. Tavarat jaetaan keskenään, mutta usein vain toiselle jää ruokaryhmä ja toiselle kodin TV. Omaan uuteen kotiin täytyy eron jälkeen saada monenlaista huonekalua ja tavaraa.

VertaaLainaa kautta voit hakea lainaa kodinkoneille ja muille kodin tavaroille. Lainankilpailutuspalvelu kilpailuttaa lainan yli 25 pankin ja rahoitusyhtiön kesken vain muutamassa minuutissa. Sinun ei siis muutenkin stressaavassa tilanteessa tarvitse lähetä etsimään sopivaa lainaa useiden eri lainantarjoajien kesken, vaan VertaaLainaa hoitaa kaiken puolestasi. Lainahakemuksen täyttämisen ja lainan kilpailuttamisen jälkeen saat lainatarjoukset nopeasti vertailtavaksi ja pääset valitsemaan omaan lainatarpeeseen sopivan lainan.

Hae lainaa ilman takaajia tai vakuuksia 1000 – 60 000 euroa 1 – 15 vuoden laina-ajalla. Jätä hakemuksesi VertaaLainaa-palvelun kilpailutettavaksi ja aloita lainavertailu jo saman päivän aikana. Sopivan lainan löytymisen jälkeen voit allekirjoittaa lainasopimuksen sähköisesti pankkitunnuksillasi ja laina maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille.

VertaaLainaa.fi
Logo