Maksuhäiriömerkintä – Uusi luottotietolaki tuo muutoksen

Maksuhäiriömerkintä - Luottotietolaki muuttuu

Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa on tähän asti pysynyt henkilön tiedoissa vähintään kaksi vuotta, vaikka merkintään johtanut velka olisikin maksettu aikaisemmin. Nyt maksuhäiriömerkintöjen rekisteröintiä säätelevä luottotietolaki on muuttunut. Uuden luottotietolain nojalla merkintä luottotiedoista voidaan poistaa jo kuukauden kuluttua velan maksamisesta. 

Muutos on merkittävä henkilöiden ja yritysten kohdalla, joilla on maksuhäiriömerkintä. Usein merkintä luottotiedoissa vaikeuttaa arkea monella tapaa, henkilö ei pysty vuokraamaan asuntoa tai saa puhelinliittymää tai kotivakuutusta. Kahden vuoden odotteluaika on pitkä, varsinkin jos ulosottoon päätyneet velat on maksettu maksuhäiriömerkinnän jälkeen mahdollisimman pian.

Aikaisemmin velan maksaminen ei ole poistanut merkintää vasta kuin pakollisen 2 -3 vuoden jälkeen, mutta nyt pitkään valmistellun lakiuudistuksen myötä asiaan on tullut muutos. Luottotietolain mukaisesti merkintä luottotiedoista poistuu noin kuukauden kuluessa, kun velka on kokonaisuudessaan maksettu. Uudistuksen myötä myöskään uudet maksuhäiriömerkinnät eivät pidennä kokonaisaikaa, vaan jokainen merkintä katsotaan erikseen.

 

Koska uusi luottotietolaki astuu voimaan?

Maksuhäiriömerkintää koskeva lakimuutos astuu voimaan kahdessa vaiheessa, ensimmäinen 1.6.2022 ja toinen 1.12.2022.

Samaan aikaan käsittelyssä on muitakin luottotietolakiin liittyviä valmisteluja, kuten positiivinen luottotietorekisteri.

 

Miten maksuhäiriömerkinnän saa pois?

Kun uusi luottotietolaki astuu voimaan maksuhäiriömerkintä poistuu henkilöiltä, joiden velan maksusta on kulunut kuukausi. Ellei merkintä poistu kannattaa merkinnän saaneen olla itse aktiivinen. Tieto maksetusta velasta tulee antaa Suomen Asiakastieto rekisteriin sekä Bisnodelle.

Maksutodisteesta tulee ilmetä velkojan nimi, velallisen nimi, laskun viitenumero, maksuhäiriömerkinnässä olevan henkilön asianumero, diaarinumero sekä maksuhäiriön rekisteröimispäivä. Muita tietoja, jotka tulee ilmoittaa ovat maksettu velkasumma sekä maksusuorituksen päivämäärä.

Nämä tiedot tulee toimittaa Suomessa toimiviin henkilöluottotieto-rekistereihin (Asiakastieto ja Bisnode), jotta saisit maksuhäiriömerkinnän velan maksamisen jälkeen mahdollisimman nopeasti pois. Tiedon rekisteröinnin jälkeen käsittelyaika on noin 30 päivää.

 

Miten muutos vaikuttaa jatkossa lainan ottamiseen?

Henkilöluottotieto-rekisteriin kerätään lähinnä viranomaislähteistä tietoja maksun tai suorituksen laiminlyönneistä tai muita luottotietolain 13§:n mukaisia tietoja sekä rekisteröityjä koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja lain edellyttämän ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi.

Rekisterin tietoja luovutetaan ensisijaisesti lainan myöntämistä tai luotonvalvontaa varten. Muita lainmukaisia tarkoituksia ovat muun muassa vuokrasopimuksen tekeminen, työnhakijan arvioiminen tai vakuutuksen myöntäminen.

Ennen lakimuutosta maksuhäiriömerkintä pysyi luottotiedoissa, vaikka velka olisi maksettu. Merkintää luottotiedoista ei ollut mahdollista saada pois aikaisemmin, vaikka henkilön talous olisi maksuhäiriömerkinnän jälkeen selkeästi parantunut. Mikään pankki ei myönnä lainaa ilman luottotietoja ja harva vuokranantaja ottaa vuokralle henkilön, jolla on tiedoissaan maksuhäiriömerkintä. Tämä ei anna kovin luotettavaa kuvaa hakijan maksukyvystä. Lakiuudistuksen tavoitteena onkin parantaa velallisen tilannetta juuri vastaavassa asemassa.

Lainvalmisteluaineiston perusteella luottotietolaki parantaa varsinkin sellaisten henkilöiden tilannetta, joilla merkinnät ovat vahvasti liittyneet tilapäiseen taloudelliseen vaikeuteen. On ikävää, että hetkellisen velkaongelman seurauksena luottotietojen menetys vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

Jatkossa maksuhäiriömerkinnän saa pois kuukaudessa, jos velka on maksettu. Merkinnän poistumisen jälkeen henkilöllä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet vakuutuksen, vuoka-asunnon sekä lainansaantiin.

 

Maksuhäiriömerkinnän estäminen omilla valinnoilla

Maksuhäiriömerkinnän maksaminen lainarahalla ei koskaan ole hyvä valinta. Merkinnän syntymistä tulisi estää lainan kuukausierän ja laskujen maksamisella eräpäivään mennessä, koska yksi merkintä luottotiedoissa voi johtaa taloudelliseen vaikeuteen ja uusiin maksuhäiriömerkintöihin, ellei ongelmaan tartu ajoissa.

VertaaLainaa-palvelu suosittelee ennen lainan ottamista harkitsemaan tarkoin, minkä verran tarvitset lainaa ja selviätkö lainan takaisinmaksusta ilman ongelmia. Voi olla hankala itse arvioida omaa maksukykyään, joten pankit ja rahoituslaitokset tekevät antamiesi tietojen pohjalta riskikartoituksen. Tällä mitataan, millainen maksuvarasi on tuloihisi nähden sekä minkä verran voit maksaa lainaa takaisin kuukautta kohden. Kartoitus ei kuitenkaan kerro koko totuutta, koska lainantarjoaja ei voi tietää tarkalleen, kuinka sinä hoidat omaa talouttasi. Riskikartoituksestakin huolimatta voit joutua velkaongelmiin, jos menosi ovat suuremmat kuin tulosi.

Ennen lainan ottamista kannattaakin selvittää oma maksuvara sekä vertailla eri lainantarjoajat ja lainavaihtoehdot. Lainan suunnitteluun sinun kannattaa ottaa avuksi palvelumme suosittu lainalaskuri, joka antaa arvion lainan kuukausierästä sekä kokonaiskustannuksista.

Näin selvität maksuvarasi:

  • Selvitä, minkä verran saat nettopalkkaa kuukaudessa
  • Kirjaa ylös kaikki menosi (vuokra, vastike, vakuutukset, ruoka, harrastukset, sähkö, vesi, matkakulut yms.)
  • Ota laskelmassa huomioon myös mahdolliset lainanlyhennykset
  • Tee yhteenveto

Huom. Jos sinulla on useampi maksuhäiriömerkintä ja niistä selviäminen on haastavaa, suosittelemme tutustumaan aiheeseen; velkajärjestely.

VertaaLainaa.fi
Logo