Koronan vaikutukset lainan saamiseen

koronan vaikutukset lainan saamiseen

 

Korona on vaikuttanut lähes kaikkiin osa-alueisiin – miten korona näkyy jatkossa lainanhakijalle?

Koronan tuomat vaikutukset maailmantalouteen sekä yksittäisen ihmisen elämään ovat olleet moninaiset. Lasten arjessa korona näkyi koulujen sulkemisella ja etäopetuksella. Työssä käyvät ovat joutuneet kevään ja kesän aikana elämään epävarmuudessa ja lomautusten pelossa. Eläkeläiset ovat karttaneet ihmisjoukkoja ja jopa lähisukulaisiaan. Seuraukset ovat olleet odottamattomia ja ennennäkemättömiä. 

Ovatko ihmiset turvautuneet taloudellisessa ahdingossa useammin vakuudettomiin lainoihin ja miten ylipäätään lainantarjoajat myöntävät lainaa korona aikana?  Tässä artikkelissa pohdimme miten korona vaikuttaa pankkien ja rahoitusyhtiöiden lainan myöntämiseen?

 

Koronan vaikutukset lainan myöntämiseen

Korona vaikuttaa väistämättä kotitalouksiin ja yrityksiin. Useat suomalaiset ovat työttömyysuhan alla ja monen yrityksen toiminta on vaakalaudalla. Monet suomalaiset ovat joutuneet lomautetuksi tai kokonaan työttömäksi ja kotitalouksien rahat ovat olleet vähissä. Etuuksien myöntämisessä ja maksamisessa on ollut viivettä hakemusten käsittelyjen ruuhkautumisen myötä. Kun taloudellinen toimeentulo on heikko, eikä avustusta tule mistään päätyy osa hakemaan tilapäiseen ahdinkoon rahoitusta pankilta tai rahoituslaitokselta. Tämä voi monen kohdalla olla ainoa mahdollisuus, ettei yrityksen toiminta päädy konkurssiin tai joudu laittamaan asuntoa myyntiin. Myös monelle kuluttajalle laina voi olla ainoa keino päästä vaikeiden aikojen yli, koska harvalta sukulaiseltakaan pystyy pyytämään hetkellistä taloudellista avustusta

Ongelmana koronaepidemian aikana on, että lainanmyöntäjien näkökulmasta vakaat tulot ovat tärkeä lainan myöntämisen peruste. Ellei riittävän suuria säännöllisiä tuloja ole, eivät pankit tai rahoituslaitokset voi myöntää lainaa. Lainan haun yhteydessä lainanmyöntäjät tarkastelevat luottopäätöstä tehdessään lainanhakijan takaisinmaksukykyä. Mitä paremmat ja vakaammat tulot hakijalla on, sen todennäköisemmin hän voi lainaa saada. Tällä hetkellä monella alalla vain on liikaa epävarmuustekijöitä eikä monikaan työpaikka ole taattu. Tästä syystä palkka – tai eläketulojen varmuus korostuu juuri koronan aiheuttaman kriisin kohdalla.

Miten hakija pystyy parantamaan lainansaantimahdollisuuksia?

Lainanhakija voi jossain määrin vaikuttaa omiin lainanhakumahdollisuuksiinsa.

Jos hakijalla on puhtaat luottotiedot ja hänellä on hyvä maksukyky, ei pitäisi olla mitään estettä etteikö hakija saisi lainaa. Tietenkin jokainen pankki ja rahalaitos tekee jokaiselle lainanhakijalle henkilökohtaisen riskianalyysin ja kielteiseen lainapäätöksen voi mahdollisesti vaikuttaa hakijan ammatti. Lainanmyöntäjä voi arvioida, että hakija on liian epävarmassa ammatissa koronaviruksen aiheuttamaan epävakauteen nähden, ettei voi siitä syystä myöntää lainaa. Nämä asiat toki ovat aina lainanmyöntäjän päätettävissä eikä lainan hakemista kannatta jättää tekemättä vain oletusten perusteella. Todennäköistä kuitenkin on, että koronaepidemian aikana lainaehdot voivat vaihdella lainanhakijan mukaan.

Toinen hyvä tapa vaikuttaa lainansaantimahdollisuuksiin on ottaa lainanhakuun mukaan toinen yhteisvastuullinen lainanhakija lähipiiristä. Rinnakkaishakija voi olla muun muassa avo- tai aviopuoliso tai muu sukulainen. Kun lainalla on kaksi yhteisvastuullista lainanhakijaa, on myös lainanmyöntäjän luottotappioriski puolet pienempi. Näin ollen pankki tai rahoituslaitos voi myöntää lainaa varmemmin.

 

Lainan kilpailuttaminen monen eri lainantarjoajan välillä

Yksi hyvä tapa varmistaa itselleen paremmat lainansaantimahdollisuudet on kilpailuttaa laina mahdollisimman monen eri lainantarjoajan välillä. Kun lainan kilpailuttaa yli 30 pankin ja rahoitusyhtiön välillä, on todennäköisempää saada useita varteenotettavia lainatarjouksia. Lainan kilpailuttaminen on nyt epidemian aikana entistä tärkeämpää, koska hintaerot voivat kriisin aikana kasvaa lainanhakukriteerien myötä. Hyvä hakija saa edelleen edullisen lainan, mutta lainatarjouksia ei todennäköisesti tule yhtä paljon kuin aikaisemmin.

Lue lisää aiheesta: Lainojen korkokatto 10 % vuoden 2020 loppuun

VertaaLainaa.fi
Logo