Lainojen korkokatto 2020 vuonna

Korkokatto 10 % vuonna 2020

COVID – 19 – epidemiaan liittyvän poikkeustilan vuoksi kulutusluottojen vuoksikorko lasketaan 10 %:iin

Hallituksen linjauksen mukaan kulutusluottojen korkokatto lasketaan 1.7.-31.12.2020 väliseksi ajaksi 10 prosenttiin. Esityksen on tarkoitus olla väliaikainen ja koskevan uusia 1.7.2020 otettuja vakuudettomia lainoja. Korkokaton puolitus ei laske luottokorttien tai hyödykesidonnaisten luottojen korkoa, joissa korko voi kulutusluottoihin nähden olla jopa kaksinkertainen.

Koronaepidemian seurauksena useat kuluttajat ja yritykset ovat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon. Työllisyystilanne on heikentynyt ja suomalaisten ostovoima on huonontunut viimeisten kuukausien aikana. Hallituksen näkemyksen mukaan epidemia aiheuttaa monelle kuluttajalle äkillisen taloudellisen heikentymisen ja sen seurauksena useat kuluttajat turvautuvat todennäköisemmin luottorahoituksiin. Tästä syystä on katsottu aiheelliseksi säätää korkokatto 10 %:iin vuoden 2020 loppuun asti (hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta).

 

Korkokaton puolitus vaikuttaa luottotuotteisiin seuraavasti:

  • Korkokatto lasketaan 10 prosenttiin koskien vakuudettomien lainojen korkoa.
  • Korkokatto ei laske osamaksusopimusten tai luottokorttien korkoa millään tavoin.
  • Olemassa olevien joustoluottojen uudet nostot ovat uuden korkokattolain piirissä 1.7.2020 lukien aina 31.12.2020 saakka.
  • 10 % korkokatto ei koske lainaa, joka on otettu ennen korkokaton voimaanastumista (1.7.2020).

 

10 % korkokatto laskee kuluttajaluottojen korkoa

Kuluttajan on nyt syytä valita lainatuotteensa huolellisesti.

Vuoden 2020 loppuun asti voimassa oleva 10 % korkokatto rajataan kuluttajaluottoihin, mutta luottokorttien sekä esimerkiksi verkkokauppojen osamaksusopimuksia korkokatto ei koske. Hyödykesidonnaiset maksusopimukset, autoluotot sekä luottokortit pysyvät siis ennallaan, jolloin kulutusluottoihin nähden korko voi olla jopa kaksinkertainen.

Osamaksujen ja luottokorttiostojen sijaan kannattaakin nyt suosia kulutusluottoja, koska niiden korko ei ylitä 10 prosentin rajaa.

Kuluttajan on nyt hyvä myös kilpailuttaa lainansa, joka on otettu ennen 1.7.2020. Korkokatto 10 % korolla ei vaikuta lainoihin, joiden lainasopimus on solmittu ennen heinäkuun ensimmäistä päivää, vaan hyötyäkseen korkokaton puolittumisesta tulee kuluttajan korvata vanha laina uudella edullisemmalla luotolla.

 

Korkokatto heikentää lainan myöntämistä kuluttajalle

Tilapäisellä 10 %:n korkokatolla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia kotitalouksien lainansaantiin. Uudistuksen myötä ajatuksensa on, että kuluttajalla olisi koronaepidemian aikana mahdollista saada lainaa alhaisemmalla korolla kuin aikaisemmin ja näin lainan takaisinmaksu taloudellisesti hankalassa tilanteessa olisi helpompaa eikä velkaongelmia pääsisi syntymään aikaisempaa enemmän. Toisaalta korkokaton lasku 10 %:iin aiheuttaa valitettavan useassa tapauksessa sen, että kuluttaja ei saa lainaa laisinkaan. Tämä johtuu siitä, että luotonmyöntäjät hinnoittelevat luottoriskin minimoimisen lainan korkeampana korkona. Useat pankit eivät koronan aiheuttaman epävakauden vuoksi uskalla myöntää lainaa henkilölle, jos näköpiirissä on mahdollisesti pitempiaikaisempaa työttömyyttä tai muuta taloudellista epäselvyyttä. Todennäköistä on, että henkilöt joilla ei ole vakuutena omistusasuntoa, tai heidän toimeentulonsa on muusta syystä vaakalaudalla, eivät saa tarvitsemaansa lainaa selvitäkseen vaikeiden aikojen yli.

 

Lue lisää aiheesta:

Koronan vaikutukset lainan saamiseen

VertaaLainaa.fi
Logo